Θέση εργασίας Παιδαγωγού από την Άρσις στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε την προκήρυξη 1 θέσης παιδαγωγού για τη στελέχωση της Υπηρεσίας παιδικής προστασίας για ευάλωτες οικογένειες, η οποία απευθύνεται σε ευάλωτες οικογένειες αιτούντων άσυλο και προσφύγων που έχουν βρει στέγη μέσω του έργου “ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία’’

Το έργο “ΕΣΤΙΑ 2021:Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία’’συντονίζεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και παρέχει υπηρεσίες στέγασης και υποστήριξης σε οικογένειες προσφύγων και αιτούντων διεθνούς προστασίας.

Η διεπιστημονική ομάδα του Τμήματος Παιδικής Προστασίας της ΑΡΣΙΣ αναλαμβάνει τη ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την ενίσχυση της δικτύωσης, την παρακολούθηση και την υποστήριξη της σχολικής φοίτησης, την κάλυψη αναγκών για ρούχα, παιχνίδια, σχολικά είδη, την ενίσχυση της διδασκαλίας ελληνικών με σκοπό την ένταξη, την πραγματοποίηση κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τη διοργάνωση εργαστηρίων ανάπτυξης ατομικών δεξιοτήτων.

Περιγραφή αντικειμένου της θέσης

 • Παιδαγωγικές και δημιουργικές δραστηριότητες των ανηλίκων.
 • Διαμόρφωση προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης με βάση τις ατομικές και ομαδικές ανάγκες των ωφελούμενων.
 • Διδασκαλία βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση ωφελούμενων.
 • Διασύνδεση και συνεργασία με δημόσιες δομές τυπικής εκπαίδευσης.
 • Συνεργασία με τις υπηρεσίες του τομέα εκπαίδευσης της οργάνωσης και τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες.
 • Διατήρηση αρχείου, κατάρτιση στατιστικών δεδομένων, σύνταξη αναφορών.

Απαραίτητα προσόντα

 • Τουλάχιστον 2ετής εμπειρία και προϋπηρεσία σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενασχόληση με ζητήματα προστασίας.
 • Πτυχίο Παιδαγωγικών Επιστημών.
 • Ισχυρή εννοιολογική και πρακτική κατανόηση των αρχών και προτύπων ανθρωπιστικής και παιδικής προστασίας.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Δεξιότητες στο πλαίσιο συντονισμού δημιουργικών δραστηριοτήτων για νέους.
 • Εξαιρετικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες με αποδεδειγμένη πολιτισμική ευαισθησία.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας.
 • Καλή Αγγλική γραπτή και λεκτική επικοινωνία.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ.
 • Δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα ή την ΕΕ.

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Νομικές, Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Σπουδές.
 • Εκπαίδευση σε εμψύχωση ομάδων.
 • Εργασία με μετανάστες στην Ελλάδα ή σε άλλα περιβάλλοντα μετανάστευσης.
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων.
 • Εθελοντισμός.
 • Άδεια Οδήγησης.

Η θέση εργασίας είναι μερικής απασχόλησης, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 – 14:00.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι 3 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] 

α) το Βιογραφικό τους Σημείωμα και β) μία Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως την Δευτέρα 01 Μαρτίου 2021,με τίτλο “Θέση παιδαγωγού ΕΣΤΙΑ 2021-child protection”.

Πηγή Άρσις
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online