Θέση εργασίας Νηπιαγωγού από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προκήρυξε μία θέση ΠΕ Νηπιαγωγού με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην Περιφέρεια ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης”.

Σύντομη περιγραφή του έργου

Με την υλοποίηση του Έργου επιδιώκεται η αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής ανισότητας και περιθωριοποίησης αυτής της κοινωνικής ομάδας μέσα από τη βελτίωση των συνθηκών ένταξης και συμμετοχής Ρομά παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι δράσεις του υλοποιούνται μέσω εφαρμογής παιδαγωγικών, διδακτικών, ψυχοκοινωνικών και εμψυχωτικών δραστηριοτήτων των συνεργατών του Έργου και αποσκοπούν στην ενίσχυση της πρόσβασης των παιδιών Ρομά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο, αλλά και στην ενθάρρυνση νέων Ρομά ή ενηλίκων που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δομές εκπαίδευσης ή και να επανασυνδεθούν με το εκπαιδευτικό σύστημα.

Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί & εμψυχωτές του Έργου, τα στελέχη εκπαίδευσης, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και επιστημονικοί συνεργάτες επιμορφώνονται από προσωπικό εξειδικευμένο σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας.

Οι συνεργάτες του Έργου στο πεδίο εφαρμογής είναι Ρομά διαμεσολαβητές, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, εμψυχωτές, κοινωνιολόγοι ενώ επιστημονική και γραμματειακή ομάδα υποστηρίζει τις ερευνητικές και οργανωτικές ανάγκες του Έργου, τις ανάγκες προβολής και δημοσιότητάς του καθώς και της εσωτερικής αξιολόγησής του.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά, έως τις 23-10-2020 και ώρα 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το έργο και την υποβολή προτάσεων στην προκήρυξη ΕΔΩ.

Πηγή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online