Θέση εργασίας Νηπιαγωγού από τα Παιδικά Χωριά SOS

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν θέση ΠΕ Νηπιαγωγού για τη στελέχωση του προγράμματος «Emergency Response» στη Λέσβο, που υπάγεται στο πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος (κωδικός θέσης: ΝΗΠ).

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο ΠΕ Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  • Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στην προσχολική εκπαίδευση.
  • Εξοικείωση με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής .εκπαίδευσης
  • Προηγούμενη απασχόληση σε προγράμματα προσφύγων και αιτούντων άσυλο και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες / ομάδες εφήβων / παιδιών θα συνεκτιμηθεί θετικά.
  • Καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση στην μάθηση.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet).
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Για να στείλετε βιογραφικό κάνετε κλικ ΕΔΩ έως την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου και ώρα 12:00μμ, με την υποχρεωτική αναγραφή του κωδικού θέσης (ΚΩΔ).

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Λόγω του επείγοντος της θέσης το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα πρόσληψης και πριν την τελική ημερομηνία υποβολής. Επικοινωνία θα γίνει μόνον με τους υποψηφίους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Πηγή Skywalker
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online