Θέση εργασίας Γερμανικής Φιλολογίας στα Χωριά SOS (Θεσσαλονίκη)

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν μία θέση Φιλολόγου Γερμανικής μερικής απασχόλησης για τη στελέχωση του Κέντρου Μαθησιακής & Παιδαγωγικής Υποστήριξης Θεσσαλονίκης.

Προϋποθέσεις

  • Πτυχίο Π.Ε. Γερμανικής Φιλολογίας Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχων τµηµάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε ΑΕΙ της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από τον ∆ΟΑΤΑΠ
  • Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στη διδασκαλία
  • Εξειδίκευση σε μεθόδους αντιμετώπισης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (επιθυμητή)
  • Εξοικείωση με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης
  • Καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση στη μάθηση
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)

Οι ενδιαφέρομενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης ΕΔΩ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Πηγή Skywalker
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...