Θέση εργασίας Φυσικού στα Χωριά SOS (Θεσσαλονίκη)

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν μία θέση Καθηγητή /τριας Φυσικής μερικής απασχόλησης για τη στελέχωση του Κέντρου Μαθησιακής & Παιδαγωγικής Υποστήριξης Θεσσαλονίκης.

Προϋποθέσεις

  • Πτυχίο Π.Ε. Φυσικής Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχων τµηµάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε ΑΕΙ της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από τον ∆ΟΑΤΑΠ
  • Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στην διδασκαλία
  • Εξοικείωση με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης
  • Καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση στη μάθηση
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφέρομενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης ΕΔΩ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Πηγή Skywalker
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online