Θέση εργασίας Εκπαιδευτικού από την Άρσις

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη προκήρυξε θέση Εκπαιδευτικού μερικής απασχόλησης για δύο μήνες με πιθανότητα ανανέωσης.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Εκπαιδευτικού (Νηπιαγωγοί, Παιδαγωγοί, Φιλόλογοι)
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε συναφές αντικείμενο
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Γνώση του νομικού πλαισίου για την παιδική προστασία
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο

Συνεκτιμημένα προσόντα

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Εθελοντική εργασία

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη

 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας

Καθήκοντα

 • Διαπαιδαγώγηση και δημιουργική απασχόληση μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εκμάθηση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης, ατομικής και οικιακής υγιεινής, επικοινωνιακών καθώς και κοινοτικών δεξιοτήτων. Ανάπτυξη βασικών μαθησιακών ικανοτήτων και διαπαιδαγώγηση των παιδιών μέσω εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών, συμμετοχή στην κατάρτιση του ατομικού/ή και οικογενειακού Σχεδίου Δράσης.
 • Προετοιμασία για την ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, συνεργασία με το σχολείο και το διδακτικό προσωπικό για την εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία των παιδιών και την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συντονίζει την ομάδα εθελοντών ενισχυτικής διδασκαλίας και εποπτεύει την πορεία.
 • Εκμάθηση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης, όπως δεξιοτήτων ατομικής και οικιακής υγιεινής, υποστήριξη αυτών και φροντίδα για τη σωστή τήρησή τους.
 • Εκμάθηση, υποστήριξη και φροντίδα για τη σωστή διαχείριση προϊόντων διατροφής και ατομικής υγιεινής.
 • Προετοιμασία για το σχολείο και συνοδεία παιδιών προς και από το σχολείο, καθώς και σε εξόδους τους, όπως και σε ιατρικές επισκέψεις.
 • Διαπαιδαγώγηση και δημιουργική απασχόληση μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 • Συμμετοχή σε δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας.
 • Συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων παρακολούθησης του έργου του παιδαγωγού.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 30

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως τις 21/06/2020 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Εκπαιδευτικού- Φρίξος Αλεξανδρούπολη».

 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 • Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες, εφόσον υπάρχουν
  Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Άρσις (ΕΔΩ).

Πηγή Άρσις
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...