Θέση εργασίας Δασκάλου στα Παιδικά Χωριά SOS

 Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκήρυξαν μία θέση Δασκάλου μερικής απασχόλησης για τη στελέχωση του κέντρου μαθησιακής και παιδαγωγικής υποστήριξης στο Ηράκλειο Κρήτης.

Θέση δασκάλου, προϋποθέσεις:

  • Πτυχίο Π.Ε. Παιδαγωγικής Δημοτικής Εκπαίδευσης Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής / σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε ΑΕΙ της αλλοδαπής, θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ∆ΟΑΤΑΠ.
  • Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στη διδασκαλία.
  • Εξειδίκευση σε μεθόδους αντιμετώπισης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (επιθυμητή).
  • Εξοικείωση με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης.
  • Ευθυκρισία, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση για μάθηση.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες).
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, internet).
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά ΕΔΩ έως την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 με την υποχρεωτική αναγραφή του κωδικού της θέσης «ΔΑΣ01».

Πηγή Skywalker
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online