Θέση εργασίας Δασκάλου/Νηπιαγωγού/Φιλολόγου από τη ΜΕΤΑδράση

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Εκπαιδευτικό για την κάλυψη των αναγκών της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Σάμο.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Εκπαιδευτικού (Νηπιαγωγός, Δάσκαλος, Φιλόλογος) ΠΕ.
  • Άριστη Γνώση Αγγλικών.
  • Ένας χρόνος προϋπηρεσίας σε εργασία με παιδιά σχολικής και προεφηβικής ηλικίας ή/και σε κοινοτικές δομές φροντίδας
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
  • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (κυλιόμενο ωράριο: πρωί, απόγευμα, βράδυ).
  • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού, επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα.

Επιπλέον συνεκτιμώνται:

  • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό.
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με το παιδί.
  • Μόνιμη κατοικία στη Σάμο.
  • Δίπλωμα οδήγησης.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω email στο [email protected] με τίτλο «Ε ΜΔΦ ΣΑΜΟΥ 2» έως 28 Φεβρουαρίου 2020.

Πηγή ΜΕΤΑδράση
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online