Θέση εργασίας Δασκάλου/Νηπιαγωγού από το PRAKSIS (Αττική)

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά ένα (1) συνεργάτη για την θέση του Παιδαγωγού στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “PRAKSIS – Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω” στην Αττική (Κωδικός Θέσης: ΠΔ_ΑΘΗΝΑ).
.
Το πρόγραμμα Υποστηριζόμενης Αυτόνομης Διαβίωσης είναι μια εναλλακτική μορφή φροντίδας για ασυνόδευτους ανηλίκους. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων
ηλικίας άνω των16 ετών , σε κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης φροντίδας και προστασίας σύμφωνα με τις ικανότητες και δεξιότητες αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές τους ανάγκες.

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό επιτυγχάνεται σταδιακή αύξηση του βαθμού αυτονομίας των φιλοξενουμένων εφήβων μέσα από την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ζωής για μια επιτυχή μετάβαση στην ενήλικη ζωή.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Παιδαγωγικών Επιστημών (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας ΠαιδαγωγικήςΨυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής)
 • Ύπαρξη προηγούμενης συναφούς εργασιακής εμπειρίας
 • Βασική γνώση της Αγγλικής ή άλλης γλώσσας
 • Βασική γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Επικοινωνιακό προφίλ
 • Ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα
 • Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής

Οι υπηρεσίες του Παιδαγωγού ενδεικτικά περιλαμβάνουν:


 • Ο Παιδαγωγός προσφέρει εντατικά μαθήματα της ελληνικής γλώσσας στους ανηλίκους ενδυναμώνοντάς τους να επικοινωνούν χωρίς τη συνδρομή διερμηνέα με τα λοιπά μέλη της ομάδας υποστήριξης, τον Επίτροπο και την ευρύτερη κοινότητα.
 • Βοηθά τον Κοινωνικό Λειτουργό και τον Επίτροπο στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των φιλοξενουμένων.
 • Επικουρεί τους φιλοξενούμενους, σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Λειτουργό και τον Επίτροπο στην ένταξη σε δημόσια σχολεία, την υποστήριξη της ενσωμάτωσης στη σχολική κοινότητα και την
  ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Διδάσκει την Ελληνική Γλώσσα, την Ιστορία και τον Πολιτισμό στους φιλοξενούμενους.
 • Τηρεί έντυπα και εκθέσεις αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων.
 • Συμμετέχει στη διοργάνωση δημιουργικών δραστηριοτήτων και ενισχυτικής διδασκαλίας των ανηλίκων.
 • Οφείλει να συντάσσει εκθέσεις για την πρόοδο κάθε ανηλίκου και να ενημερώνει τον Κοινωνικό Λειτουργό ή τον Συντονιστή.
 • Οφείλει να παρίσταται σε τακτικές και προκαθορισμένες συναντήσεις της ομάδας υποστήριξης.
 • Οφείλει να λειτουργεί στο πλαίσιο του επαγγελματικού του ρόλου, να διατηρεί μια επαγγελματική σχέση με τους ανήλικους, να μην μοιράζεται τα προσωπικά τους δεδομένα και να μην δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης, να μην αποδέχεται δώρα από τους ανήλικους ή οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων και Συνοδευτικής Επιστολής Ενδιαφέροντος έως 29/10/2020 προς: [email protected]

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν απαραιτήτως τον Κωδικό της θέσης για την οποία επιθυμούν να δηλώσουν τον ενδιαφέρον τους.

Πηγή PRAKSIS
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...