Θέση εργασίας Αγγλικής Φιλολογίας από τα Παιδικά Χωριά SOS

Τα Παιδικά Χωριά SOS προκηρύσσουν μία θέση Φιλολόγου Αγγλικής Φιλολογίας μερικής απασχόλησης για την στελέχωση των δραστηριοτήτων του Κέντρου Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης και του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ηρακλείου Κρήτης.

Προϋποθέσεις

  • πτυχίο ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχων τµηµάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στην διδασκαλία
  • εξειδίκευση σε μεθόδους αντιμετώπισης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (επιθυμητή)
  • εξοικείωση με  εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης
  • καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση στην μάθηση
  • εκπληρωμένες  στρατιωτικές  υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
  • πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων ΕΔΩ. Προθεσμία: 25/9/20.

Πηγή Παιδικά Χωριά SOS
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online