Θέση εργασίας Δασκάλου ή Φιλολόγου από τη Νόστος

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκήρυξε μία θέση Δασκάλου ή Φιλολόγου για το έργο «TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για δημιουργία Δομών Ασυνόδευτων Ανήλικων, χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 με Υπεύθυνη Αρχή την Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π., του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ‘Ένταξης, Ειδικός Στόχος «1 – Άσυλο».
Η διάρκεια της πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2020 έπειτα από την έγκριση παράτασης του προγράμματος.

Δομές TEEN SPIRIT

Οι δομές TEEN SPIRIT φιλοξενούν εφήβους 13-17 χρονών που έφτασαν στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύονται από πρόσωπο που να ασκεί τη γονική μέριμνα.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στη Δομή καλύπτουν όλο το φάσμα της προστασίας των ανήλικων ατόμων, από τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες (στέγη, φαγητό κλπ) μέχρι την προετοιμασία για την αυτονόμηση και την κοινωνική ένταξη.

Οι βασικές κατευθύνσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται στην ασφάλεια και προστασία της ανηλικότητας, την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, την ωρίμανση ώστε να είναι σε θέση να ασκεί συνειδητά τα δικαιώματά του και τελικά, τη χειραφέτησή του.

Καθήκοντα

Τα κύρια καθήκοντα της θέσης αναφέρονται στους παρακάτω τομείς:

 • Διευκόλυνση πρόσβασης των ωφελούμενων παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενισχυτικής διδασκαλίας.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων TEEN SPIRIT ο/η Εκπαιδευτικός ως μέλος της Υπηρεσίας Παιδαγωγικής Υποστήριξης:

 • Σχεδιάζει και υλοποιεί όλες τις εκπαιδευτικού χαρακτήρα δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στη Δομή.
 • Διευκολύνει την πρόσβαση στη σχολική εκπαίδευση ή/και στην επαγγελματική κατάρτιση.
 • Υποστηρίζει τη σχολική ή επαγγελματική εκπαίδευση.
 • Υποστηρίζει και υλοποιεί δράσεις άτυπης εκπαίδευσης (πχ βασικές δεξιότητες, γλώσσες, υπολογιστές, κλπ.), δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμού, αυτοέκφρασης και ψυχαγωγίας.
 • Λειτουργεί ως «πρόσωπο αναφοράς», ανάλογα με την ηλικία του εφήβου, που υποστηρίζει και παρακολουθεί τη συνολική πορεία του ανήλικου και το συνδέει με τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Δομής βασίζοντας τη σχέση του με τον έφηβο στην κατανόηση και στο σεβασμό.
 • Διοργανώνει ομαδικές δραστηριότητες ερευνητικού χαρακτήρα με εφαρμογή της Μεθόδου Project.
 • Οργανώνει ομάδες ενδιαφερόντων με τη μορφή «Λέσχης» (αθλητισμός, σκάκι, αλλά και κινηματογράφος, οικολογία, κλπ.) που θα έχει σταθερή λειτουργία και θα είναι ανοικτή σε όποιον έφηβο θελήσει να συμμετάσχει οποιαδήποτε στιγμή.
 • Αξιοποιεί εκπαιδευτικό υλικό και πρακτικές, ιδίως διαπολιτισμικής κατεύθυνσης, μουσειοπαιδαγωγικής προσέγγισης.
 • Λειτουργεί καλλιτεχνικά εργαστήρια-ομάδες, με έμφαση στην κίνηση και στο θέατρο σε συνδυασμό με την εφαρμογή μεθόδων art therapy.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο είτε ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο έως την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 12:00μ.μ..

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις αποσταλούν με ταχυδρομείο, δεκτές θα είναι εκείνες που θα έχουν ημερομηνία αποστολής έως και την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης και ημερομηνία και ώρα παράδοσης έως τις 23/12/2019 ώρα 12:00μ.μ.

Στον φάκελο της αίτησης θα αναγράφονται τα ακόλουθα:
Προς: Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο ΝΟΣΤΟΣ
Διεύθυνση: Νοταρά 45 και Μετσόβου 30 Τ.Κ. 10683 Αθήνα
Τμήμα Προσωπικού για την «Προκήρυξη για την θέση Εκπαιδευτικού για το έργο TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II».

Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Βιογραφικό σημείωμα.
 2. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση.
 3. Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας (για τους/τις Έλληνες.
  πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ), ταυτότητα ομογενούς (για τους/τις Έλληνες/ιδες ομογενείς) ή φωτοαντίγραφο της νόμιμης άδειας παραμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών (π.χ. ταυτότητα αναγνωρισμένου πρόσφυγα, δελτίου αιτούντος ασύλου).
 4. Άδεια Εργασίας, όπου απαιτείται.
 5. Πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν τα μορφωτικά και επαγγελματικά τους προσόντα (π.χ. Πτυχίο ΑΕΙ, πιστοποιήσεις καλής γνώσεις αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας, πιστοποίηση βασικών γνώσεων χειρισμού Η/Υ).
 6. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην περίπτωση που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.
 7. Βεβαίωση του φορέα στον οποίο οι υποψήφιοι/ες παρείχαν τις εθελοντικές υπηρεσίες τους , όπου θα αναφέρονται το όνομα και το είδος του φορέα, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο/η υποψήφιος/α παρείχε τις υπηρεσίες του/της και το είδος των υπηρεσιών στην περίπτωση που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Πηγή Νόστος
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online