Θέση Δασκάλου ή Φιλολόγου από τη ΜΕΤΑδραση

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Υπεύθυνο Ομάδας Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος στη Χίο. Η θέση αφορά το συντονισμό της ομάδας των εκπαιδευτικών με σκοπό την ομαλή λειτουργία του κέντρου. Οι δραστηριότητες και τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο εκπαιδευτικό κέντρο της ΜΕΤΑδρασης στη Χίο.

Τα καθήκοντα θέσης συμπεριλαμβάνουν:

 • Συντονισμός της εκπαιδευτικής ομάδας
 • Σύνταξη αναφορών προς τον/την Υπεύθυνο/η Έργου
 • Άμεση συνεργασία με τον/την Υπεύθυνο/η Πεδίου αναφορικά με θέματα προσωπικού και υλικοτεχνικές ανάγκες που προκύπτουν
 • Άμεση συνεργασία με τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η του προγράμματος
  Δημιουργία και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις με εξωτερικούς φορείς, όπου αυτό απαιτείται
  Σχεδιασμός και διεξαγωγή συναντήσεων ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων για την εξασφάλιση ενεργούς και συνεχούς συμμετοχής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Εκτέλεση άλλων συναφών καθηκόντων που ανατίθενται από τον/την Υπεύθυνο/η έργου

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ή Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσίας σε συντονισμό Εκπαιδευτικής Ομάδας
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού και ευελιξίας
 • Ικανότητα εκτέλεσης οδηγιών και λήψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα
 • Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και την επιστολή ενδιαφέροντος μέσω email στο [email protected], με ένδειξη στο θέμα «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΧΙΟΣ-2020» έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2020.

Πηγή ΜΕΤΑδραση
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online