Θέσεις εργασίας Γυμναστών σε νησιά της άγονης γραμμής

To Τµήµα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence ανακοινώνει τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράµµατος «Αθλητικά Mονοπάτια», για παιδιά και ενήλικες, σε νησιά της «άγονης» γραµµής για το διάστηµα Ιανουάριος 2020 έως Απρίλιος 2020.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ανακοινώνεται η πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, απόφοιτων ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ µε απαραίτητα προσόντα:

 • Εργασιακή προϋπηρεσία σε αθλητικές δραστηριότητες παιδιών
 • Πιστοποίηση Α’ Βοηθειών, εν ισχύ, φορέας πιστοποίησης πρέπει να είναι ERC / AHA
 • Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια
 • Γρήγορη αντίληψη, θετική διάθεση και οµαδικό πνεύµα
 • Προσαρµοστικότητα και οργανωτικές ικανότητες


Πρόσθετα επιθυµητά προσόντα:

 • Δίπλωμα Ναυαγοσωστικής
 • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων θα χρειαστεί να προσκοµίσουν:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Aντίγραφα σπουδών ή/και πιστοποιήσεων
 • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Α (εκδίδεται από τα ΚΕΠ)
 • Πιστοποιητικό έγγραφο μη φυγόδικου – φυγόποινου 6-μήνου (εκδίδεται από τα δικαστήρια)
 • Πιστοποίηση Α’ Βοηθειών, εν ισχύ, Φορέας πιστοποίησης πρέπει να είναι ERC / AHA
 • Δύο συστατικές επιστολές, μία τουλάχιστον από εργοδότη


Με τη λήξη της προθεσµίας της αγγελίας, θα ακολουθήσει άµεσα η αξιολόγηση των ενδιαφεροµένων και σε περίπτωση πρόσκλησης σας για συνέντευξη η προσκόµιση των εγγράφων είναι απαραίτητος όρος για τη συµµετοχή σας στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης.

Να ληφθεί υπόψη ότι η έκδοση των εγγράφων / δικαιολογητικών µπορεί να αποβεί χρονοβόρα, οπότε σε περίπτωση ενδιαφέροντος θα προτείναµε να τη δροµολογήσετε άµεσα.

Προς ενηµέρωση σας οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά τετραήµερο επιµορφωτικό πρόγραµµα θεωρητικών και πρακτικών σεµιναρίων.

Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται µε αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και διεξάγεται από την ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος, υπό την επιστηµονική επίβλεψη της Α´ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Πηγή Skywalker
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online