Θέσεις εργασίας Φιλολόγων από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες προκήρυξε 12 θέσεις Φιλολόγων που θα απασχοληθούν σε Κέντρα Κοινωνικής Ένταξης με σύμβαση ορισμένου χρόνου, σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. Οι αρμοδιότητες της θέσης είναι οι εξής:

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος.
  • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού.
  • Διδασκαλία Ελληνικών σε πρόσφυγες ώς ξένη/δεύτερη γλώσσα.
  • Αξιολόγηση γλωσσικού επιπέδου της Ελληνικής γλώσσας.
  • Άμεση συνεργασία με τους/τις υπόλοιπους/ες εκπαιδευτικούς και τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης για την εναρμόνιση των αναγκών του προγράμματος.
  • Τήρηση παρουσιολογίου και εκπαιδευτικού αρχείου.
  • Σύνταξη αναφορών όποτε ζητούνται από τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης.
  • Αξιολόγηση προόδου των μαθητών.
  • Διεξαγωγή σεμιναρίων πολιτισμικού προσανατολισμού (Γεωγραφία, Ιστορία, Ήθη & έθιμα, Πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) κάνοντας χρήση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες.

Πηγή Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online