Θέσεις εργασίας Εκπαιδευτικών στην Αθήνα από τον ΟΑΕΔ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών σε αναπληρωτές και σε ωρομίσθιο διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2020 – 2021, καλεί όσους ενδιαφέρονται, επιθυμούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση από 06-07-2020 έως 14-07-2020, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην Γραμματεία της παραπάνω Σχολής, για την δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, για την κάλυψη των κάτωθι ειδικοτήτων.

Οι ειδικότητες που αφορά η προκήρυξη είναι οι παρακάτω:

  • Πηλοπλαστική – Τουριστικά κεραµικά
  • Αγιογραφία
  • Δερμάτινων ειδών
  • Ξυλουργική
  • ∆ιοικητικό και Οικονοµικό Στέλεχος (Τηλεκατάρτιση)
  • Κατασκευή – Σχεδιασµός Ιστοσελίδων
  • Υπάλληλος Μηχανογραφηµένου Λογιστηρίου
  • Κεραμική (Φάρος Τυφλών)
  • ∆ιοικητικό και Οικονοµικό Στέλεχος (Φάρος Τυφλών)

Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το σχολικό έτος 2020-2021 αφορούν το Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης και θα καλύψουν τις ανωτέρω ειδικότητες. Η αποστολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει μόνο ταχυδρομικά (συστημένο ή με ταχυμεταφορά) από τον/την υποψήφιο/α στη Γραμματεία της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών ΟΑΕΔ, (Λ.Γαλατσίου 19, T.K. 11141, Γαλάτσι, Αθήνα).

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται από τη Γραμματεία της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών στα τηλ: 210 2110878, 210-2023687.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

Πηγή ΟΑΕΔ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...