Θέσεις εργασίας εκπαιδευτικών στην ΑΣΤΕ

Το Υπουργείο Πολιτισμού προκήρυξε θέσεις επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020.

Η προκήρυξη αφορά 43 θέσεις για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης.

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες. Οι προκηρυσσόμενες ανά κατηγορία/ειδικότητα θέσεις έχουν ως εξής:

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (άτομα 18)

Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ)

 • 1 θέση στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου
 • 1 θέση στο γνωστικό αντικείμενο Ψυχολογίας
 • 3 θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης
 • 3 θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • 1 θέση στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ
 • 1 θέση στο γνωστικό αντικείμενο Μαθηματικής Επιστήμης

Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ)

 • 1 θέση στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής
 • 2 θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
 • 1 θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στα Επισιτιστικά
 • 1 θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική

Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών (ΠΕ)

 • 1 θέση Αγγλικών
 • 1 θέση Γαλλικών
 • 1 θέση Γερμανικών

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ «Α.Σ.Τ.Ε.Ρ» (άτομα 25)

Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ)

 • 4 θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Τέσσερις
 • 4 θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης
 • 2 θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ
 • 2 θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου

Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ)

 • 4 θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στα Επισιτιστικά
 • 3 θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στο Front office
 • 1 θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική
 • 2 θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής

Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών (ΠΕ)

 • 1 θέση Αγγλικών
 • 1 θέση Γαλλικών
 • 1 θέση Γερμανικών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη.

Πηγή Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online