Θέσεις Εκπαιδευτικών στο Κοινωνικό ΕΚΑΒ (Αθήνα-Καστοριά)

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ-Κοινωνικό ελληνικό κλιμάκιο άμεσης βοήθειας, στο πλαίσιο του προγράμματος “Νεφέλη” που θα υλοποιηθεί με τη στήριξη του ταμείου ασύλου μετανάστευσης και ένταξης και αφορά τη λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αρρένων 12-18 ετών, αναζητά συνεργάτες με την ειδικότητα του Εκπαιδευτικού για τη στελέχωση δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Κορησό Καστοριάς και στην Αττική (Αθήνα).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν στο email: [email protected] μέχρι την 3η Οκτωβρίου 2019 για την κάλυψη των θέσεων εργασίας στην Καστοριά και μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2019 για την Αττική.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7255363 (υπεύθυνη Μαρία Δημητροπούλου).

Οι διαδικασίες αξιολόγησης των βιογραφικών θα πραγματοποιηθούν κατόπιν της υπογραφής της συμφωνίας επιδότησης με την αναθέτουσα αρχή.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι ένα χρόνος με δυνατότητα παράτασης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο εκπαιδευτικού (παιδαγωγικής ή τμημάτων φιλολογίας)
 • Επαγγελματική εμπειρία εκπαιδευτή τουλάχιστον ενός έτους σε συναφές αντικείμενο
 • Εμπειρία στη μαθησιακή παράλληλη στήριξη παιδιών γυμνασίου και λυκείου
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (ειδικά μία εκ των γαλλικών, αραβικών, ούρντου, φαρσί)
 • Ειδική γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών
 • Άδεια οδήγησης Ι.Χ. αυτοκινήτου
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης

Καθήκοντα:

 • Διασφάλιση της πρόσβασης των φιλοξενούμενων παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εντός της δομής. Αναφέρεται κατά περίπτωση στον επιστημονικό υπεύθυνο και στον συντονιστή
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων, εντός και εκτός της δομής
 • Παρακολούθηση και υποστήριξη των παιδιών κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων παιχνιδιού για τη βέλτιστη παιδαγωγική αξιοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων
 • Τήρηση του αρχείου των ατομικών δεδομένων των φιλοξενούμενων, σχετιζόμενων με τις εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.
Πηγή Skywalker
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online