Θέσεις (4) εκπαιδευτικών στην Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, 1ο ΧΛΜ Επαρχιακής Οδού (Ε.Ο.) Μυτιλήνης Λουτρών, προκηρύσσει 4 θέσεις Εκπαιδευτικών για το Κέντρο Ημέρας “Integrated Child and Family Support Hub (TAPUAT) and non-formal education for refugee and migrant women and children in Lesvos”.

Το έργο “Integrated Child and Family Support Hub (TAPUAT) and non-formal education for refugee and migrant women and children in Lesvos“, υλοποιεί η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. σε συνεργασία με τη UNICEF. Στόχος του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο Κέντρο Ημέρας Παιδιών και Γυναικών «TAPUAT» στη Λάρσο, Λέσβου, μεταξύ των οποίων πρόσβαση σε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου μπορούν να λάβουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη καθώς και μη τυπική εκπαίδευση.

Προσόντα

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι Παιδαγωγικό ή οποιοδήποτε άλλου εκπαιδευτικού πεδίου
  • Επιθυμητή προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία στην εκπαίδευση – διδασκαλία
  • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Γνώση Χειρισμού Η/Υ
  • Γνώση της Γαλλικής Γλώσσας ή / και των βασικών γλωσσών του προσφυγικού/μεταναστευτικού πληθυσμού (Αραβικά / Φαρσί / Νταρί / Ουρντού) θα συνεκτιμηθούν.
  • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
  • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό
    πνεύμα.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση που επισυνάπτεται και ο φάκελος με την αίτηση και τα δικαιολογητικά θα παίρνει αρ. πρωτοκόλλου. Η κατάθεση του σφραγισμένου φακέλου μπορεί να γίνει ιδιοχείρως (10πμ-3μμ) στην παρακάτω διεύθυνση ή με αποστολή μέσω courier ή σε συστημένο φάκελο (υπόψιν κα Κορομηλά) στη διεύθυνση ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ, 1ο ΧΛΜ Επαρχιακής Οδού (Ε.Ο.) Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100 με τίτλο / θέμα: Προκήρυξη (11/6/2020) Tapuat (ειδικότητα βλ. ανωτέρω πινακα).

Η προθεσμία κατάθεσης των φακέλων λήγει την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 στις 3 μ.μ. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του φακέλου αποστολής. Για ποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

Η αίτηση είναι διαθέσιμη ΕΔΩ. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευθούν την προκήρυξη (ΕΔΩ) και να στέλνουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

Πηγή Ηλιακτίδα
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online