Τεχνολογικοί παράγοντες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (έρευνα)

Στο τεύχος 1 του τόμου 16 του επιστημονικού περιοδικού “Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία” διαβάσαμε μια ενδιάφερουσα έρευνα που αφορά τους τεχνολογικούς παράγοντες που επιδρούν σε εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω τηλεδιάσκεψης και τη συσχέτισή τους με την αποτελεσματικότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως για την αύξηση της αποτελεσματικότητας χρειάζεται καλή γνώση του χειρισμού των απαιτήσεων του τεχνολογικού μέσου, η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για συμμετοχικές διαδικασίες των εκπαιδευόμενων, η καλή εξοικείωση των συμμετεχόντων με την πλατφόρμα διεξαγωγής της τηλεδιάσκεψης, οι διαρκείς επιμορφώσεις όλων των εμπλεκομένων και τέλος, η κατάλληλη προετοιμασία του εκπαιδευτή. Διαβάστε την περίληψη του άρθρου παρακάτω:

“Είναι αναμφισβήτητο πως, ένα απαραίτητο στοιχείο για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί η επικοινωνία του εκπαιδευτή με κάθε εκπαιδευόμενο. Η τηλεδιάσκεψη αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο αμφίδρομης οπτικοακουστικής επικοινωνίας μεταξύ διδάσκοντα και διδασκομένων.

Τα τελευταία χρόνια λόγω των αυξημένων απαιτήσεων αλλά και προκλήσεων στην εκπαίδευση έχουν εξελιχθεί οι δυνατότητες χρήσης που προσφέρουν οι ψηφιακές πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης. Ωστόσο, η χρήση τους προϋποθέτει τεχνολογικές γνώσεις.

Αν συνυπολογίσουμε και τις διαρκώς υψηλότερες ταχύτητες σύνδεσης, τότε μπορούμε να συζητούμε για το πώς θα ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι σε αυτό το μαθησιακό περιβάλλον καθώς και ποιοι τεχνολογικοί παράγοντες συμμετέχουν σε αυτό.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει τους τεχνολογικούς παράγοντες που επιδρούν σε εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της τηλεδιάσκεψης και να διερευνήσει πιθανή συσχέτιση με την αποτελεσματικότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος.

Για το σκοπό αυτό εξετάστηκαν οι απόψεις ενός δείγματος 121 συμμετεχόντων σε 11 ωριαίες τηλεδιασκέψεις και ελήφθη ένας μικρός αριθμός συνεντεύξεων από έμπειρους εκπαιδευτές. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι οι τεχνολογικοί παράγοντες έχουν επίδραση στην εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της τηλεδιάσκεψης και σχετίζονται με τη μαθησιακή αποτελεσματικότητά της.

Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας χρειάζεται καλή γνώση του χειρισμού των απαιτήσεων του τεχνολογικού μέσου, η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για συμμετοχικές διαδικασίες των εκπαιδευόμενων, η καλή εξοικείωση των συμμετεχόντων με την πλατφόρμα διεξαγωγής της τηλεδιάσκεψης, οι διαρκείς επιμορφώσεις όλων των εμπλεκομένων και τέλος, η κατάλληλη προετοιμασία του εκπαιδευτή”.

Το πλήρες άρθρο είναι διαθέσιμο ΕΔΩ.

Πηγή Ανοικτή Εκπαίδευση
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online