Σχετικά με το ζήτημα των αναπληρωτών ΠΕ 78

Ανακοίνωση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου για το ζήτημα των ΠΕ 78

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, του παλαιότερου Τμήματος Κοινωνιολογίας στη χώρα, εκφράζει την ανησυχία της για την αναιτιολόγητη ανάθεση μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών σε πτυχιούχους άλλων επιστημονικών κλάδων και την κατάφωρη αδικία που υφίστανται οι αναπληρωτές καθηγητές του κλάδου ΠΕ 78 (Κοινωνικών Επιστημών-πρώην ΠΕ 10 του Ν. 1566/1985) της Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Βάσει του Ν. 3794/2009 οι απόφοιτοι του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μπορούν να ενταχθούν στον κλάδο ΠΕ 78 και να διδάξουν μαθήματα των κοινωνικών επιστημών και του κλάδου της Κοινωνιολογίας (ένα από τα οποία εξετάζεται σε πανελλαδικό επίπεδο) τα οποία δεν έχουν άμεση συνάφεια με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών τους.

Με δυσάρεστη έκπληξη η Γ.Σ. του Τμήματος διαπίστωσε επίσης, από την ανακοίνωση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ, ότι οι πτυχιούχοι Κοινωνιολογίας βρέθηκαν να υστερούν σε μόρια από τους απόφοιτους του συγκεκριμένου τμήματος του ΠΑ.ΜΑΚ. οι οποίοι, εκτός από τον κλάδο ΠΕ 78 έχουν ενταχθεί και στους κλάδους ΠΕ 71 (Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής) και ΠΕ 72 (Εκπαιδευτές Ενηλίκων), συγκεντρώνοντας σχετική προϋπηρεσία, επειδή ο Ν. 4589/2019 τους έδωσε τη δυνατότητα μεταφοράς προϋπηρεσίας από κλάδο σε κλάδο.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι απόφοιτοι Τμημάτων Κοινωνιολογίας να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση για τη διεκδίκηση θέσεων σε οποιαδήποτε δομή της εκπαίδευσης —γενική ή ειδική— και να πλήττονται βασικά επαγγελματικά δικαιώματά τους.

Τέτοιες πρακτικές:

  • συντελούν στην απαξίωση των πανεπιστημιακών πτυχίων συγκεκριμένων τμημάτων, υποβαθμίζουν την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας εφόσον οι μαθητές/τριες της Β/θμιας Εκπαίδευσης διδάσκονται μαθήματα από καθηγητές χωρίς την απαιτούμενη επιστημονική εμβάθυνση, και
  • δεν βοηθούν στην εξοικείωση των μαθητών/τριών με ένα γνωστικό αντικείμενο βασικής σημασίας.

Επιπλέον, καλλιεργούν περιττές εντάσεις ανάμεσα σε διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες, με υψηλά ποσοστά ανεργίας. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω θεωρούμε σημαντικό να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση επίλυση του ζητήματος.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, όσο και τα μέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυση του ζητήματος και την αναβάθμιση του μαθήματος της Κοινωνιολογίας και των Κοινωνιολόγων στη Β/θμια Εκπαίδευση.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online