Κοινωνιολογία Πανεπιστημίου Αιγαίου για ένταξη στον κλάδο ΠΕ78

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκφράζει την ανησυχία του για την, χωρίς συγκεκριμένη επιστημονική τεκμηρίωση, ανάθεση μαθημάτων των Κοινωνικών Επιστημών σε πτυχιούχους άλλων μη συναφών επιστημονικών κλάδων.

Πιο συγκεκριμένα διαπιστώνεται ότι με βάση το νόμο 3794/2009 οι απόφοιτοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μπορούν να ενταχθούν στον κλάδο ΠΕ 78, χωρίς το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους να τους παρέχει τις απαραίτητες ακαδημαϊκές και διδακτικές δεξιότητες για την διδασκαλία των μαθημάτων των κοινωνικών επιστημών και της κοινωνιολογίας στη Β/θμια εκπαίδευση.

Το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΠΑ.ΜΑΚ. έχει δύο κατευθύνσεις (Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση), που ουδεμία σχέση αυτές έχουν με την Κοινωνιολογία και τις Κοινωνικές Επιστήμες.

Παράλληλα, οι ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου 4589/2019 δημιουργούν προϋποθέσεις άνισης μεταχείρισης των πτυχιούχων των τμημάτων των κοινωνικών επιστημών σε σχέση με τους πτυχιούχους του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΠΑ.ΜΑΚ.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι απόφοιτοι Τμημάτων Κοινωνιολογίας να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση για τη διεκδίκηση θέσεων σε οποιαδήποτε δομή της τυπικής εκπαίδευσης, ενώπλήττονται και βασικά τους επαγγελματικά δικαιώματα.

Ως Κοινωνιολόγοι τονίζουμε ότι εκπαιδευτικές πολιτικές αυτής της μορφής αποδομούν τη σημασία των διακριτών επιστημονικών κλάδων και υποβαθμίζουν την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μας.

Ουσιαστικότερο από όλα είναι όμως το γεγονός ότι η διδασκαλία των μαθημάτων των κοινωνικών επιστημών γίνεται από εκπαιδευτικούς που δεν έχουν την επιστημονική και διδακτική εμπειρία, για τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Θεωρούμε, λοιπόν, σημαντικό να αναζητηθούν τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυση του ζητήματος.

Ο πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online