Σχετικά με δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων διορισθέντων

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ έστειλε επιστολή με αίτημα για δημοσιοποίηση προς την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη και μέριμνας για τη διαδικασία διορισμού των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ. Διαβάστε την επιστολή παρακάτω:

Προς: Την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη

Κοινοποίηση: Γενική Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα. Μ. Δόκου

Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π κα. Ν. Φυτουράκη

ΘΕΜΑ: Αίτημα ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την υφυπουργό Παιδείας για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των διορισθέντων και μέριμνας για τη διαδικασία διορισμού τους

Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ, ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο το οποίο εκπροσωπεί το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ΕΕΠ – ΕΒΠ, καταθέτει αίτημα μέσω της παρούσας επιστολής, προκειμένου να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των πινάκων διορισμών των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π., βάσει της σειράς κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων μετά την ολοκλήρωσή τους από το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου.

Ζητάμε να κατανοήσετε την αγωνία των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, δεδομένης της δικαιολογημένης καθυστέρησης της απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τους διορισμούς, η οποία για να δημοσιευθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάζεται να έχουν προηγηθεί οι εγγραφές των νεοδιοριζόμενων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Επιπρόσθετα αν υπάρξει μέριμνα για ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, θα αποτραπεί ενδεχόμενη πίεση προς τις ήδη επιφορτισμένες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, από συναδέλφους οι οποίοι θα θέλουν να ενημερωθούν για τη διεύθυνση στην οποία έχουν διορισθεί.

Επίσης ζητάμε όπως επιληφθείτε του τρόπου που θα μπορούν οι νεοδιοριζόμενοι να αποστείλουν τα απαραίτητα έγγραφα που θα τους ζητηθούν καθώς και της ορκωμοσίας τους, που όπως προβλέπεται από το άρθρο 19 του Ν. 3528/2007: «Ο όρκος δίνεται ενώπιον του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη διορισμού ή του οργάνου που ορίζεται στο έγγραφο της κοινοποίησης».

Οι περισσότεροι νεοδιοριζόμενοι θα συνεχίσουν να υπηρετούν στη θέση που κατείχαν, η οποία μπορεί να απέχει πολύ μεγάλη απόσταση από τον τόπο διορισμού τους, βάση του άρθρου 63 παρ. 4 του νόμου 4589/2019: «Σε περίπτωση που κληθεί να διορισθεί ως μόνιμος σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, υποχρεούται να παραμείνει στη θέση που είναι τοποθετημένος ως αναπληρωτής έως τη λήξη του διδακτικού έτους».

Για το λόγο αυτό ζητάμε τη διευκόλυνσή τους ως προς τη διαδικασία του διορισμού τους. Ελπίζουμε ότι θα μεριμνήσετε για τα αιτήματά μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...