Στο Εθνικό Τυπογραφείο οι προκηρυξείς ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής κατηγορίας ΤΕ και ΔΕ

Εστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019, που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ αντίστοιχα. Συγκεκριμένα οι προκηρύξεις αφορούν εκπαιδευτικούς ΤΕ01.04, ΤΕ01.06, ΤΕ01.07, ΤΕ01.13, ΤΕ01.19, ΤΕ01.20, ΤΕ01.25, ΤΕ01.26, ΤΕ01.29, ΤΕ01.30, ΤΕ01.31, ΤΕ02.01, ΤΕ02.03, ΤΕ02.04, ΤΕ02.05, ΤΕ02.06, ΤΕ02.07, ΤΕ16 και ΔΕ01.05, ΔΕ01.13, ΔΕ01.14, ΔΕ01.15, ΔΕ01.17, ΔΕ02.01, ΔΕ02.02με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή.

Πηγή ΑΣΕΠ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online