Σεμινάριο «Εκπαίδευση για την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη»

Ξεκινάει η 2η επιμορφωτική περίοδος του προγράμματος «Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη» – GENE, για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διάρκειας δέκα (10) διδακτικών ωρών. Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί ασύγχρονα εξ αποστάσεως μέσω του ΟΠΣ επιμόρφωσης του ΙΕΠ από τις 15 Μαρτίου 2023 μέχρι και τις 14 Ιουλίου 2023.

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο μητρώο του ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/), από την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13.00 μέχρι και την Τρίτη 07 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00.

Οι εκπαιδευτικοί που θα εγγραφούν θα μπορούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα ΜΟΝΟ με τους κωδικούς του TAXIS στο moodle του ΙΕΠ (https://elearning.iep.edu.gr/study/), για να ξεκινήσουν το επιμορφωτικό σεμινάριο από τις 15/03/2023. Μετά τη σύνδεσή τους θα επιλέγουν το μάθημα «GENE ΙΙ».

Όσοι/-ες είχαν εγγραφεί την 1η επιμορφωτική περίοδο και δεν ολοκλήρωσαν το επιμορφωτικό πρόγραμμα, μπορούν να το παρακολουθήσουν την τρέχουσα επιμορφωτική περίοδο χωρίς νέα εγγραφή.

Επιτυχής θα θεωρείται η συμμετοχή όσων έχουν περάσει με επιτυχία όλες τις επιμέρους φάσεις του σεμιναρίου. Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν επιτυχώς το σεμινάριο θα λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, η οποία θα είναι διαθέσιμη στο μητρώο του ΙΕΠ μετά τη λήξη της επιμορφωτικής περιόδου.

Για τυχόν ερωτήσεις/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να επικοινωνούν μέσω του HelpDesk του σεμιναρίου: https://iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=64

Πηγή ΙΕΠ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online