Πρόσληψη 2500 εκπαιδευτικών για το ΚΠπ

Ανακοινώθηκε πρόσκληση προς εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ86 για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για την προετοιμασία μαθητών 1000 σχολικών μονάδων οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠπ). Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι ενταγμένοι στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων και να μην έχουν προσληφθεί κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Η Υποστήριξη Πιστοποίησης για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής αφορά την παρακολούθηση από τους μαθητές Γ΄ Γυμνασίου ενός αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που εστιάζουν σε τρία διακριτά γνωστικά αντικείμενα

  • Επξεργασία Κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Διαδίκτυο / Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική και λαμβάνει χώρα μετά την 6η διδακτική ώρα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Υποστήριξης Πιστοποίησης ορίζεται σε τρεις διδακτικές ώρες την εβδομάδα και συνολικά σαράντα πέντε διδακτικές ώρες. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε λεπτά. Για το σχολικό έτος 2018-2019 ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος η 8 Ιανουαρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση από 14 Δεκεμβρίου 2018 έως 19 Δεκεμβρίου 2018 ώρα 15:00 στο https://schools.espa.minedu.gov.gr/kpp επιλέγοντας μία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία επιθυμούν να εργαστούν. Στη συνέχεια δηλώνουν τις προτιμήσεις τους κατά αύξοντα αριθμό. Όταν ολοκληρώσουν τη διαδικασία, πατάνε το κουμπί “Υποβολή”. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν την δήλωση τους όσες φορές επιθυμούν, πατώντας το κουμπί «Ενεργοποίηση» και υποβάλλοντας εκ νέου. Το σύστημα θα κρατήσει ως έγκυρη μόνο την τελευταία τους δήλωση.

Στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019» η υποστήριξη των μαθητών στόχο έχει την προετοιμασία τους για την συμμετοχή σε εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής. 
Το περιεχόμενο της εξεταστικής διαδικασίας ανά αντικείμενο θα είναι συμβατό με αυτό που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 32, 33 και 34 στο ΦΕΚ Β’ 2123/01-08-2014.

Το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας είναι αυτοτελές στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης και οι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν την υποστήριξη της προετοιμασίας των μαθητών, θα έχουν στη διάθεση τους αντιπροσωπευτικό ψηφιακό υλικό υπό μορφή δειγματικών δοκιμασιών, οι οποίες θα καλύπτουν ευρεία έκταση των απαιτήσεων της εξεταστικής διαδικασίας.


Πηγή ΥΠΠΕΘ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online