Πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας Ελλάδας-Αυστραλίας “Work and Holiday Visa”

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας για νέους Ελλάδας-Αυστραλίας “Work and Holiday Visa“.

Νέοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το 31ο μπορούν να συμμετάσχουν υποβάλλοντας

  • αίτηση για τη χορήγηση της επιστολής-βεβαίωσης
  • τα απαραίτητα δικαιολογητικά

από τις 20/09/ 2019 έως τις 20/10/2019.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα καθορίζονται στο αρθ. 1 του νόμου 4353/2015 (ΦΕΚ 173 Α’). Τα δικαιολογητικά, η διαδικασία επεξεργασίας τους και οι προϋποθέσεις χορήγησης ή μη της επιστολής-βεβαίωσης, με την οποία η Ελληνική Κυβέρνηση συναινεί για την παραμονή των ελλήνων νέων στην Αυστραλία, καθορίζονται στην αριθ.212712/05.12.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’4488).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση ή ταχυδρομικώς στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Α.Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Αττικής.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι στην πρόσκληση και σε σχετική σελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση της επιστολής-βεβαίωσης παρέχονται από το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Πηγή ΥΠΑΙΘ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...