Πρόσκληση ένταξης στο μητρώο επιμορφωτών του προγράμματος “Συμπερίληψη παιδιών προσφύγων στα Ελληνικά σχολεία”

Το πρόγραμμα “Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία” είναι τριετές εθνικό πρόγραμμα που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τον σχολικό δημοκρατικό πολιτισμό ούτως ώστε, όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και ιδιαίτερα τα παιδιά πρόσφυγες να είναι ευπρόσδεκτα σε ασφαλές και συμπεριληπτικό σχολικό και μαθησιακό περιβάλλον όπου θα προσφέρεται ποιοτική εκπαίδευση για όλους.

Για τον σκοπό αυτό, το EWC θα προσφέρει επιμόρφωση και υποστήριξη σε διευθυντές, διευθύντριες, εκπαιδευτικούς και γονείς σε σχολεία που έχουν παιδιά πρόσφυγες στο μαθητικό τους δυναμικό, στην βάση της αντιμετώπισης του σχολείου ως συνόλου και της εκπαίδευσης στη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το πρόγραμμα ξεκινά κατά το σχολικό έτος 2019-20. Ως το τέλος του σχολικού έτους 2021-22, θα συμμετάσχουν έως 150 σχολεία της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν “Τάξεις Υποδοχής“. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του, το πρόγραμμα θα απευθυνθεί σε σχολεία των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας.

Μητρώο επιμορφωτών

Το μητρώο επιμορφωτών θα αποτελείται από 30 μέλη. Βασικά τους καθήκοντα θα είναι:

 • να επιμορφώσουν και να λειτουργήσουν ως μέντορες σε ομάδες εκπροσώπων των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αποτελούμενων από Διευθυντές και Διευθύντριες, εκπαιδευτικούς και γονείς
 • να πραγματοποιήσουν επιμορφωτικά εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες στο σύνολο των εκπαιδευτικών σε σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιμορφωτές:

 • θα συμμετάσχουν σε 4ήμερη επιμόρφωση επιμορφωτών στο διάστημα 30 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου
 • θα συνεισφέρουν σε 3ήμερη επιμόρφωση των ομάδων που θα εκπροσωπούν τα σχολεία σε κεντρικές πόλεις των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • θα πραγματοποιήσουν διήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια για το σύνολο των εκπαιδευτικών των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, σε 1-3 σχολεία
 • θα παρακολουθούν τις σχετικές με το πρόγραμμα δραστηριότητες ανάμεσα στις επιμορφώσεις στα σχολεία, ανάλογα με τα σχέδια δράσεις τους, διαδικτυακά ή/και με επισκέψεις στα σχολεία.

Τα μέλη του μητρώου επιμορφωτών θα συντονίζονται και θα συνεργάζονται στενά με την ομάδα εμπειρογνωμόνων του προγράμματος, που αποτελείται από έμπειρους Έλληνες επιμορφωτές επιλεγμένους από το EWC.

Οι επιμορφωτές και οι επιμορφώτριες που θα επιλεγούν θα υπογράψουν συμβόλαιο με το EWC. Οι απολαβές τους θα αναλογούν με τα καθήκοντά τους, όπως περιγράφηκαν παραπάνω και με τον προϋπολογισμό του προγράμματος όπως έχει εγκριθεί από τους δωρητές.

Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να είναι διαθέσιμοι κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2019-20 και κατά προτίμηση και τα σχολικά έτη 2020-21 και 2021-22. Θα χρειαστεί να προσφέρουν υπηρεσίες σε εργάσιμες μέρες και ώρες και κάποια Σαββατοκύριακα.

Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να τεκμηριώσουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

 • εργασιακή εμπειρία ως Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού Έργου ή/και Σχολικοί Σύμβουλοι
 • μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό σχετικό με την εκπαίδευση στη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη ή στα ανθρώπινα δικαιώματα ή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ή στην εκπαίδευση ευπαθών ομάδων, ή στην κοινωνική παιδαγωγική και την εκπαίδευση
 • περισσότερες από 100 ώρες συνολικά επιμόρφωση στην διαπολιτισμική εκπαίδευση, ή στην εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, ή στα ανθρώπινα δικαιώματα ή στην εκπαίδευση ευπαθών ομάδων, ή στην κοινωνική παιδαγωγική και στην εκπαίδευση
 • εμπειρία ως επιμορφωτές/τριες εκπαιδευτικών 300 ωρών ή 7 μηνών
 • επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης προσφύγων, τουλάχιστον 9 μηνών.

Διαδικασία αίτησης

Οι υποψήφιοι για το μητρώο επιμορφωτών καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά

 • την σχετική αίτηση
 • βιογραφικό σημείωμα σχετικό με τα απαιτούμενα προσόντα
 • επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • αντίγραφα τίτλων, βεβαιώσεων, εξωφύλλων σε μορφή pdf, που να τεκμηριώνουν τα κριτήρια επιλογής.

Προθεσμία υποβολής αίτησης είναι η 30 Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην πρόσκληση.

Πηγή EWC
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online