Ποιοι αποκλείονται από την επιλογή περιοχών αναπληρωτών

Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανακοινώθηκε πως:

  • βάσει της αριθμ. 131407/Ε1/24-8-2019 Διαπιστωτικής Υπουργικής Απόφασης διατηρούνται σε ισχύ οι κατά περίπτωση υφιστάμενοι πίνακες του σχολικού έτους 2018-2019
  • από τους πίνακες δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2019-2020 ανά κλάδο:
  1. οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν κατά το σχολικό έτος 2018-2019 μετά από ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής και δεν παρουσιάστηκαν/παραιτήθηκαν (Αρχείο εκπαιδευτικών) 
  2. οι εκπαιδευτικοί για τους οποίους υφίσταται κώλυμα πρόσληψης βάσει Ν.3528/2007 (Α΄26) (Αρχείο εκπαιδευτικών).
Πηγή e-aitisi
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online