Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για θέση Αναπληρωτή Διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου

Το ΥΠΠΕΘ σχετικά με τη θέση Αναπληρωτή Διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου δημοσίευσε πίνακα υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία προεπιλογής (πίνακας Α) στον οποίο παρατίθεται το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν από τα μοριοδοτούμενα στοιχεία ανά κατηγορία κριτηρίων και πίνακα υποψηφίων που αποκλείονται από τη διαδικασία προεπιλογής διότι δεν πληρούν τους όρους της προκήρυξης (πίνακας Β).
Οι υποψήφιοι και των δύο κατηγοριών έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέχρι 6-12-2017, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση [email protected].
Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής θα προσκληθούν σε προφορική συνέντευξη, η ημερομηνία της οποίας θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως μέσω του διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου.

Δείτε τα ονόματα ΕΔΩ

Πηγή

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online