Πειθαρχική δίωξη Διευθυντή για αναξιοπρεπή συμπεριφορά

Ο Διευθυντής του ΓΕΛ Βουνάργου κ Γ.Μ. παραπέμπεται από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας στο Α’ Τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με την κατηγορία ότι υπέπεσε σε πειθαρχικά παραπτώματα.

Τα παραπτώματα για τα οποία κατηγορείται είναι αυτά της «αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης συμπεριφοράς εντός υπηρεσίας και αμέλειας ή ατελούς εκπλήρωσης του υπηρεσιακού καθήκοντος».

Στον συνάδελφο ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη με την κατηγορία ότι αρνήθηκε να υπογράψει ενώ δεν είχε ορισθεί εγγράφως μέλος της επιτροπής παραλαβής, το πρωτόκολλο παραλαβής ενός έργου που αφορούσε την επισκευή-συντήρηση του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου Βουνάργου.

Με βάση τα έγγραφα που μας κοινοποίησε ο Διευθυντής κ. Γ.Μ. και την ενυπόγραφη Διαμαρτυρία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΓΕΛ Βουνάργου για την πειθαρχική δίωξη του Διευθυντή του ΓΕΛ Βουνάργου προκύπτει ότι:

Δεν κλήθηκε ο Διευθυντής κ. Γ.Μ στην συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πύργου στην οποία λήφθηκε η απόφαση για την εκτέλεση εργασιών στο κτήριο του Γυμνασίου-Λυκείου Βουνάργου.

Δεν του κοινοποιήθηκε Πράξη της σχολικής επιτροπής του Δήμου Πύργου με την οποία ορίστηκε ως μέλος της οριστικής επιτροπής παραλαβής του έργου που αφορούσε το σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου-Λυκείου Βουνάργου.

Επίσης για το χρόνο εκτέλεσης του έργου και της λήψης των αποφάσεων του, με βάση τα έγγραφα προκύπτει ότι οι εργασίες επισκευής πραγματοποιήθηκαν όταν το σχολείο λειτουργούσε. Συγκεκριμένα προκύπτει ότι η απόφαση για την εκτέλεση εργασιών λήφθηκε από την Σχολική Επιτροπή μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πύργου στις 11 Σεπτέμβρη 2018 και το συμφωνητικό ανάθεσης έργου φέρει ημερομηνία υπογραφής 17 Οκτωβρίου 2018 (!). Το δε πρωτόκολλο παραλαβής ήταν έτοιμο για υπογραφές στις 29 Οκτωβρίου 2018.

Με βάση όμως τις μαρτυρίες των συναδέλφων που εργάζονται στο σχολείο οι εργασίες εκτελέστηκαν πριν ακόμα ξεκινήσει η σχολική χρονιά τον Αύγουστο του 2018.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα της μόνωσης τμήματος της στέγης του σχολικού κτιρίου, που θα αποκαθιστούσε το προαναφερθέν έργο, παραμένει. Η στέγη εξακολουθεί να στάζει θέτοντας σε κίνδυνο μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Θεωρούμε ότι η πειθαρχική δίωξη εναντίον του Διευθυντή του ΓΕΛ Βουνάργου κ. Γ.Μ., η οποία ξεκίνησε με πρόταση της Σχολικής Επιτροπής μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πύργου και αποδέχτηκε ο Διευθυντής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης διενεργώντας Ε.Δ.Ε. είναι άδικη. Ταυτόχρονα θεωρούμε ενδεδειγμένη την στάση του Διευθυντή κ. Γ.Μ.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να σπιλώνονται δημόσιοι λειτουργοί εξαιτίας αυθαιρεσιών, λαθών ή παραλείψεων της δημόσιας διοίκησης.

Η ΕΛΜΕ Ηλείας συμπαραστέκεται και στηρίζει τον συνάδελφο διευθυντή του Λυκείου Βουνάργου.

Θα ενημερώσει επίσης την ΟΛΜΕ (θα της σταλεί ο φάκελος της υπόθεσης) και θα ζητήσει την έμπρακτη στήριξη και συμπαράσταση της στον συνάδελφο.

ΖΗΤΑΜΕ

  1. Την άρση της άδικης πειθαρχικής δίωξης του συναδέλφου.
  2. Έλεγχο για την τήρηση της νομιμότητας σε όλες τις φάσεις προγραμματισμού και υλοποίησης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».
  3. Έλεγχο από ανεξάρτητο φορέα για την καλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του Γυμνασίου – Λυκείου Βουνάργου με βάση την μελέτη – τεχνική περιγραφή.
  4. Έλεγχο της διαδικασίας παραπομπής του συναδέλφου στο Α΄ Τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Πηγή ilia24.gr
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online