ΠΑΣΑΔ: Δικαιολογητικά διοριζόμενων για ανάληψη υπηρεσίας

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων δημοσίευσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας των διοριζόμενων εκπαιδευτικών. Δείτε τα αναλυτικά παρακάτω.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ παθολόγου και ψυχιάτρου Δημοσίου Νοσοκομείου ή γιατρού ΕΟΠΥ, τελευταίου τριμήνου.
 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ τύπου Α*
 3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για αποφοίτους εξωτερικού και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ και Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου
 4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ / ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
  & ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ (χορηγείται από την υπηρεσία)
 5. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ, σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ ή σε Ιδιωτικά Σχολεία
  & ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (χορηγείται από την υπηρεσία)
 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ για τους έγγαμους με ή χωρίς τέκνα και για άγαμους με τέκνα
  & ΑΙΤΗΣΗ (για όσους έχουν τέκνα) ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
 7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ αν υπάρχει
 8. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με πρώτο όνομα δικαιούχου, το όνομα του εκπ/κού
 9. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 10. ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ ΙΚΑ
 11. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ 12 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ)
 12. ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (χορηγείται από την υπηρεσία)
 13. ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (κατατίθεται σε κλειστό φάκελο)
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online