Μετατροπή συμβάσεων μειωμένου ωραρίου σε πλήρους

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έστειλε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας την εγκύκλιο με αρ. πρωτ: 141760/E1/12-09-2019 με θέμα τη μετατροπή συμβάσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από μειωμένου σε πλήρους ωραρίου.

Αναφορικά με τη μετατροπή συμβάσεων εργασίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» γνωστοποιείται στις Διευθύνσεις πως:

  • Οι Διευθύνσεις αποστέλλουν τα ονόματα εκπαιδευτικών για τους οποίους προτείνεται η μετατροπή συμβάσεων σε πλήρους ωραρίου.
  • Η Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τροποποιεί την απόφαση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ενημερώνει τις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

Οι Διευθύνσεις καλούνται να στείλουν 16/09/2019 τις εισηγήσεις με τα ονόματα των εν λόγω εκπαιδευτικών στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Δείτε την εγκύκλιο παρακάτω.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online