Μεταφορικό ισοδύναμο πλέον και στα αεροπορικά εισιτήρια

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Β/2241/10-6-19) τροποποίηση της 4796/2018 (Β/6124) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου ‘‘Μεταφορικό Ισοδύναμο’’ (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)». Η τροποποίηση αφορά, μεταξύ άλλων, την ενσωμάτωση των αεροπορικών μεταφορών στο Μεταφορικό Ισοδύναμο. Η σχετική αλλαγή αναφέρεται στο άρθρο 4:

“Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 της με αριθμ. 4796/2018 (Β/6124) κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίστανται ως εξής:

1. α) Για τις θαλάσσιες μεταφορές, το Α.ΝΗ.ΚΟ. προκύπτει από τη διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας από το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδύναμου Ως πραγματικό μεταφορικό κόστος λογίζεται η ισχύουσα κατά την δημοσίευση της παρούσας τιμή του εισιτηρίου οικονομικής θέσης συμβατικών και ταχύπλοων πλοίων. Για διαδρομές άνω των 80 ναυτικών μιλίων, ως πραγματικό μεταφορικό κόστος λαμβάνεται η τιμή του οικονομικότερου εισιτηρίου με κλίνη, εφόσον ο επιβάτης ταξιδέψει με κλίνη οποιασδήποτε αξίας.

β) Για τις αεροπορικές μεταφορές το Α.ΝΗ.ΚΟ. δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλεται για τις αντίστοιχες ακτοπλοϊκές διαδρομές που αναλύονται στο παράρτημα II ανάλογα με το αν υπερβαίνουν ή όχι τα 80 ναυτικά μίλια Σε περίπτωση που το αεροπορικό εισιτήριο είναι μικρότερο από το K.M.Ι. η διαδρομή δεν είναι επιλέξιμη Σε περίπτωση που το αεροπορικό εισιτήριο είναι μικρότερο του αντίστοιχου ακτοπλοϊκού καταβάλλεται το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά ανάμεσα στον αεροπορικό ναύλο μείον το Κ.Μ.Ι.”

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο ΦΕΚ.

Πηγή Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online