Κριτήρια τοποθέτησης αναπληρωτών

Τα κριτήρια τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ΦΕΚ 465/Β/17-04-2003. Κατά την τοποθέτηση σε σχολεία των προερχομένων από τον πίνακα Β’ προτιμώνται κατά σειρά:

  • α) οι γονείς τεσσάρων παιδιών που είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,
  • β) οι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία,
  • γ) οι γονείς με τρία ή δύο ή ένα παιδί,
  • δ) οι έγγαμοι χωρίς παιδιά,
  • ε) οι έχοντες τα περισσότερα μόρια.

Ακόμα, το ΦΕΚ ορίζει πως μεταξύ εκείνων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία προτιμώνται οι έχοντες και εντοπιότητα.

Πηγή ΦΕΚ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...