Κοινά πτυχία στα Πανεπιστήμια: σχολές με διπλά πτυχία

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προωθεί τη δημιουργία “κοινών πτυχίων” στα Πανεπιστήμια από τα προγράμματα διαφορετικών τμημάτων. Από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως αναφέρει το prototohema.gr είναι ότι δεν θα περιορίζεται πλέον το πανεπιστημιακό Τμήμα σε ένα πρόγραμμα σπουδών όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά θα μπορούν να δημιουργούνται τμήματα με πρόγραμμα σπουδών που θα περιέχει μαθήματα και από άλλα πανεπιστημιακά τμήματα.

Σύμφωνα με το σχέδιο θα δοθεί η δυνατότητα στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων τα επόμενα χρόνια να συμπληρώνουν στο Μηχανογραφικό Δελτίο σχολές που θα οδηγούν σε διπλό πτυχίο. Δηλαδή αναζητάται μοντέλο με βάση το οποίο ο φοιτητές μετά το τέλος των σπουδών του να μπορούν να έχουν πτυχίο από δύο ειδικότητες.

Όπως εξηγεί ο κ. Διγαλάκης, o αρμόδιος Υφυπουργός για θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Πανεπιστήμια θα καταρτίσουν μία νέα λίστα σχολών που θα οδηγούν σε διπλό πτυχίο, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των σπουδών. “Τα Πανεπιστήμια θα προτείνουν συνδυασμούς τμημάτων, από ομοειδής σχολές, επί παραδείγματι Νομική και Πολιτικό Νομικής που θα οδηγούν σε διπλό πτυχίο, όχι σε τέσσερα χρόνια αλλά σε έξι”.

Τα τμήματα που θα προτείνουν τα Πανεπιστήμια θα αξιολογούνται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και θα εγκρίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να δημιουργηθεί μία προκαθορισμένη λίστα σχολών από την οποία οι υποψήφιοι για τα Πανεπιστήμια θα επιλέγουν σχολές που θα τους οδηγούν σε δύο πτυχία.

Βασικό στοιχείο του νέου νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι ότι θα δίνεται η δυνατότητα σε ένα τμήμα να παρέχει περισσότερα Προγράμματα Σπουδών σε συνεργασία με άλλα τμήματα ή ακόμα και με τμήματα άλλων Πανεπιστημίων. Όπως λέει ο κ. Διγαλάκης τα πανεπιστημιακά τμήματα θα μπορούν να οργανώνουν τμήματα με πρόγραμμα σπουδών που θα περιέχει μαθήματα και από άλλα τμήματα και προγράμματα, του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου

Πηγή Πρώτο Θέμα
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...