Κατανομή χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα Δημοτικά (εγκύκλιος)

Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστασία Γκίκα υπογράφει εγκύκλιο με θέμα “Κατανομή χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα Δημοτικά Σχολεία”:

“Η κατανομή χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα Δημοτικά Σχολεία καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2-4 της περ. Α’ του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017 (Α′ 109) όπως αντικαθίστανται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

Συγκεκριμένα επέρχονται αλλαγές ως προς τη διδασκαλία των μαθημάτων των Αγγλικών και της Μελέτης Περιβάλλοντος, στις Α΄ και Β΄ τάξεις ως εξής:

Το μάθημα των Αγγλικών θα διδάσκεται για δύο διδακτικές ώρες έναντι μίας, ενώ η Μελέτη Περιβάλλοντος θα διδάσκεται για τρεις διδακτικές ώρες έναντι τεσσάρων.

Τα ανωτέρω θα ισχύουν από το σχολικό έτος 2020-2021.

Πηγή Διεύθυνση Α/θμιας Δυτικής Θεσσαλονίκης
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...