Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις στο ΔΟΑΤΑΠ από τις 20 Μαΐου

Η υποβολή των αιτήσεων αναγνώρισης των αλλοδαπών τίτλων καθώς και η υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών προς τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης θα γίνεται από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο e-doatap.doatap.gr. Η πρόσβαση στην υπηρεσία παρέχεται με τους κωδικούς ΤAXISnet των ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες, όπως όρους και εγχειρίδια χρήσης, στην πλατφόρμα e-doatap και στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Πηγή ΥΠΠΕΘ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online