Έντυπο αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών για την προκήρυξη της Ειδικής Αγωγής (ΤΕ και ΔΕ)

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κυκλοφόρησε το ειδικό έντυπο αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών που αφορά τις προκηρύξεις 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019 για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την ειδική έντυπη (ΤΕ και ΔΕ αντίστοιχα) κατάθεσης δικαιολογητικών και να την καταθέσουν με συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπως ορίζει η πρόσκληση. Στην ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών οι υποψήφιοι οφείλουν:

  • να καταγράψουν τα ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα πεδία/στοιχεία στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., τα οποία επικαλούνται για την απόδειξη του, κατά περίπτωση, προσόντος/κριτηρίου/ιδιότητας στην σχετική ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους στο ΑΣΕΠ,
  • να καταχωρίσουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλουν για πρώτη φορά και να δηλώσουν το αντίστοιχο προσόν/κριτήριο/ιδιότητα που επικαλούνται στην σχετική ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους στο ΑΣΕΠ,
  • να καταγράψουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλουν για τροποποίηση/συμπλήρωση ήδη καταχωρισμένων και επικυρωμένων στοιχείων/πεδίων στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην πρόσκληση. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από την Δευτέρα 27 Μαΐου έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019.

Πηγή ΥΠΠΕΘ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online