Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς

To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

  • Οι γενικές αρμοδιότητες των Τομεακών Γραμματέων Υπουργείων προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 81/2017 και αποτυπώνονται στο ειδικό Περίγραμμα Θέσης Εργασίας.
  • Τα ειδικότερα καθήκοντα του Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς ΥΠΠΕΘ αναγράφονται στο ειδικό Περίγραμμα Θέσης Εργασίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν τα μέλη του Μητρώου του άρθρου 1 του ν. 4369/2016, καθώς και υποψήφιοι που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α’ του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) ή υπηρετούν στο δημόσιο τομέα με σχέση άλλη από τη σχέση τακτικού μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου. Με την αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Αιτήσεις υποβάλλονται από την 21/1/2019 ώρα 08:00 έως την 15/2/2019 ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη.

Πηγή ΥΠΠΕΘ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online