Εγκύκλιος για το ΚΠπ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία διευκρινίζονται σημεία της εφαρμογής του έργου Υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠπ). Τα σημεία που επισημαίνονται είναι τα εξής:

Τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018 οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε εμφανές σημείο της κάθε Διεύθυνσης πίνακες με:

 • Τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί.
 • Τις σχολικές μονάδες που δεν έχουν καλυφθεί.
 • Τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν τοποθετηθεί σε τμήματα υποστήριξης.

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στις οικείες
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα δηλώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή της τοποθέτησής τους έως και την Παρασκευή 28-12-2018. Η μη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σημαίνει μη αποδοχή τοποθέτησης.

Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να αποστείλουν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα αιτούνται την τοποθέτησή τους σε σχολική μονάδα ή σχολικές μονάδες που δεν έχουν καλυφθεί έως και την Παρασκευή 28-12-2018.

Τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε εμφανές σημείο της κάθε Διεύθυνσης νέους πίνακες με:

 • Τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς που έχουν αποδεχθεί την τοποθέτησή τους και τις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί. Ο πίνακας αυτός κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες.
 • Τους εκπαιδευτικούς που αιτήθηκαν έως 28-12-2018 την τοποθέτησή τους σε μια από τις σχολικές μονάδες που δεν είχαν καλυφθεί και τις σχολικές μονάδες στις οποίες τοποθετούνται.
 • Τις σχολικές μονάδες που δεν έχουν καλυφθεί λόγω μη αποδοχής τοποθέτησης έως και 28-12-2018.

Οι εκπαιδευτικοί που αιτήθηκαν έως 28-12-2018 την τοποθέτησή τους σε μια από τις σχολικές μονάδες που δεν είχαν καλυφθεί οφείλουν να αποστείλουν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα δηλώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή της τοποθέτησής τους έως και την Πέμπτη 03-01-2019 στις 12:00. Η μη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σημαίνει μη αποδοχή τοποθέτησης.

Από Τετάρτη 02-01-2019 έως και Δευτέρα 07-01-2019 οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 • Εκδίδουν τις Αποφάσεις συγκρότησης τμημάτων Υποστήριξης Πιστοποίησης ΚΠπ και τις αναρτούν στη Διαύγεια και στην πλατφόρμα.
 • Συνάπτουν τις συμβάσεις έργου των Εποπτών Τμημάτων Υποστήριξης Πιστοποίησης για το ΚΠπ.
 • Εκδίδουν τις Αποφάσεις Πρόσληψης και Τοποθέτησης των εκπαιδευτικών.

Από Τετάρτη 02-01-2019 έως και Δευτέρα 07-01-2019 οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί:

 • Υποβάλουν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους
 • Παρουσιάζονται στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υπογράφουν αυτοπροσώπως τις συμβάσεις εργασίας

Την Τρίτη 08 Ιανουαρίου 2019 οι προσληφθέντες εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν προκειμένου να ξεκινήσει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται στις σχολικές μονάδες.

Επισημαίνεται ακόμα πως:

 • Το υποστηρικτικό πρόγραμμα για το ΚΠπ είναι διάρκειας σαράντα πέντε διδακτικών ωρών ανά τμήμα υποστήριξης. Η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιείται και σε συνεχόμενο δίωρο.
 • Η μη παρουσία των εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υπογραφή σύμβασης εργασίας δεν επιφέρει ποινή σχετικά με τη θέση του στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.
  Η παραίτηση εκπαιδευτικού μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν επιφέρει ποινή σχετικά με τη θέση του στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.
  Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή σύμβασης εργασίας ή παραιτηθεί, μετακινείται στο τέλος του πίνακα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το πρόγραμμα της Υποστήριξης Πιστοποίησης.
Πηγή ΥΠΠΕΘ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online