Πρόσκληση διδασκόντων σε επιμορφωτικά σεμινάρια από την ΑΣΠΑΙΤΕ

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης προκήρυξε θέσεις διδασκόντων για τις ανάγκες του Προγράμματος “Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες: Διάγνωση, Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις και Συμβουλευτική”.

H ανάθεση διδακτικού έργου αφορά στις παρακάτω θεματικές ενότητες του Προγράμματος το οποίο θα διεξαχθεί από την ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης:

 • Εισαγωγή στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, Θεσμικό πλαίσιο-παιδαγωγική της ένταξης και συμπερίληψης (15 ώρες ανά δημιουργούμενο τμήμα).
 • Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και θέματα γενικής διδακτικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (20 ώρες ανά δημιουργούμενο τμήμα).
 • Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και Μαθησιακές Δυσκολίες: Κατηγοριοποίηση – Αξιολόγηση – Διάγνωση-Σχεδιασμός Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (45 ώρες ανά δημιουργούμενο τμήμα).
 • Εκπαιδευτικές Ανάγκες παιδιών με Νοητική Ανεπάρκεια (20 ώρες)
 • Δυσλεξία, Δυσγραφία, Δυσορθογραφία, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση (20 ώρες ανά δημιουργούμενο τμήμα).
 • Συμπτώματα, Κλινική Εικόνα, Διάγνωση και αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ (20 ώρες ανά δημιουργούμενο τμήμα).
 • Προβλήματα συμπεριφοράς και ψυχοπαθολογία στην εφηβεία (20 ώρες ανά δημιουργούμενο τμήμα).
 • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: μορφές, προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (30 ώρες ανά δημιουργούμενο τμήμα).
 • Αισθητηριακές αναπηρίες (προβλήματα όρασης και ακοής) (10 ώρες ανά δημιουργούμενο τμήμα).
 • Μοντέλα συνεργασίας με εξωσχολικούς φορείς και την οικογένεια- Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (40 ώρες ανά δημιουργούμενο τμήμα).
 • Καινοτόμες προσεγγίσεις στην ειδική αγωγή: Υποστηρικτικές τεχνολογίες-λογισμικά και αξιοποίηση της τέχνης (20 ώρες ανά δημιουργούμενο τμήμα).
 • Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην επαγγελματική και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (20 ώρες ανά δημιουργούμενο τμήμα).
 • Εξ’ αποστάσεως διδασκαλία (παρουσίαση μελετών περίπτωσης, επικοινωνία και καθοδήγηση φοιτητών, εποπτεία και διόρθωση εργασιών) στο πλαίσιο των ανωτέρω θεματικών ενοτήτων (70 ώρες ανά τμήμα).

Οι προϋποθέσεις για την ανάθεση διδακτικού έργου σε εκπαιδευτικούς είναι:

 1. Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ή στην Εκπαιδευτική-Σχολική Ψυχολογία ή στη Συμβουλευτική Ψυχολογία ή στη Διδακτική.
 2. Επαγγελματική εμπειρία σε πλαίσια ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ) (Τμήμα ένταξης, ειδικά σχολεία, ΚΕΔΔΥ, κλπ. ή άλλα αναγνωρισμένα από το κράτος πλαίσια) τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
 3. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άνδρες).

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 13/02/2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στην προκήρυξη.

Πηγή ΑΣΠΑΙΤΕ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...