Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για την Προκήρυξη 4500 διορισμών Εκπαιδευτικών ΕΑΕ, ΕΕΠ και ΕΒΠ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (864/Β/12-3-2019) η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει θέματα της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σύμφωνα με τον νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019). Σχετικά με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών αναφέρονται τα εξής:

  • Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 60 Νηπιαγωγών και ΠΕ 61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ καθώς και των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ71 Δασκάλων ΕΑΕ υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των λοιπών κλάδων υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Τα υποψήφια μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
  • Δεν απαιτείται εκ νέου η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρημένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του, εκτός και αν η σχετική προκήρυξη του ΑΣΕΠ προβλέπει την επικαιροποίησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ μπορούν να υπολογίσουν τα μόριά τους online χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή Υπολογισμού Μορίων Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΕΔΩ.

Τα ενδιαφερόμενα μέλη ΕΕΠ μπορούν να υπολογίσουν τα μόριά τους online χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή Υπολογισμού Μορίων Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΔΩ.

Τα ενδιαφερόμενα μέλη ΕΒΠ μπορούν να υπολογίσουν τα μόριά τους online χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή Υπολογισμού Μορίων Μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ΕΔΩ.

Πηγή ΥΠΠΕΘ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online