περιήγηση Κατηγορία

Νέα

Ειδήσεις και νέα για την εκπαίδευση, ανακοινώσεις επιστημονικών συνεδρίων, προγράμματα υποτροφιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών για υποβολή δικαιολογητικών

Θρανία και καρέκλες σε σχολική αίθουσα. Σε συνέχεια των από 23/2 και 6/3/2023 σχετικών Δελτίων Τύπου, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η αριθμ. 26079/Ε1/7-3-2023 (ΑΔΑ: 90ΝΜ46ΜΤΛΗ-052) πρόσκληση με…

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’…

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών α/θμιας εκπαίδευσης

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2023. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν και συμμετείχαν στη διαδικασία των …

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών βθμιας (ονόματα)

Λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το 2023. Δείτε αναλυτικά τα ονόματα στο παρακάτω αρχείο. Μεταθέσεις-εκπαιδευτικών-βθμιαςDownload

Αποτελέσματα ενστάσεων μετεγγραφών 2022–2023

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους φοιτητές που έχουν καταθέσει ένσταση - αίτηση θεραπείας επί των αρχικών αποτελεσμάτων των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών/μετακινήσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 ότι από…

Προκήρυξη 1ΓΕ/2023 βθμιας εκπαίδευσης (ΦΕΚ)

Ο λογότυπος του ΑΣΕΠ. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 και ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης να υποβάλουν,…

Προκήρυξη 2ΓΕ/2023 βθμιας εκπαίδευσης (ΦΕΚ)

Ο λογότυπος του ΑΣΕΠ. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και…

Σεμινάριο «Εκπαίδευση για την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη»

Ξεκινάει η 2η επιμορφωτική περίοδος του προγράμματος «Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη» - GENE, για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διάρκειας δέκα (10) διδακτικών ωρών. Η επιμόρφωση θα…
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online