Πρόσληψη 121 Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το ΥΠΠΕΘ ανακοίνωσε την πρόσληψη 121 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ18.41, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 πλήρους και μειωμένου ωραρίου ως προσωρινών αναπληρωτών για το σχολικό έτος…

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια

Το ΥΠΠΕΘ ανακοίνωσε την υλοποίηση δράσεων κυκλοφοριακής αγωγής στο Λύκειο με προαιρετικό χαρακτήρα. Οι δράσεις θα έχουν ημερήσια διάρκεια και θα πραγματοποιηθούν σε ημέρα του δευτέρου τετραμήνου που θα ορίσει ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε…

Πρόσληψη 127 αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το ΥΠΠΕΘ ανακοίνωσε την πρόσληψη 127 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ02 για το σχολικό έτος 2017-18. Οι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου για τη λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.)…

Πρόσληψη 14 αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το ΥΠΠΕΘ ανακοίνωσε την πρόσληψη 14 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03 για το σχολικό έτος 2017-18. Οι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου για την εφαρμογή του…

Πρόσληψη 294 αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το ΥΠΠΕΘ ανακοίνωσε την πρόσληψη 294 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους και μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ16.01, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20, ΤΕ01…

Πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών του ΥΠΠΕΘ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσαν την υλοποίηση Προγράμματος Αθλητικών Δραστηριοτήτων στο…

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το ΥΠΠΕΘ ανακοίνωσε 27 αποσπάσεις και 16 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το σχολικό έτος 2017-18. Δείτε τα ονόματα ΕΔΩ Πηγή

Προκήρυξη θέσης Νηπιαγωγού στο Αγγλόφωνο τμήμα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Το ΥΠΠΕΘ προκήρυξε συμπληρωματικά μία θέση νηπιαγωγού με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο στον κύκλο Προσχολικής Αγωγής του Αγγλόφωνου Τμήματος του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου ανεξάρτητα από τον υπάρχοντα πίνακα…