Απελπιστική η κατάσταση με τα νοίκια: Αντικίνητρα για το Airbnb ψάχνει η κυβέρνηση

Αντικίνητρα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων επεξεργάζεται η κυβέρνηση προκειμένου να ανακόψει τη φρενίτιδα που έχει επεκταθεί σε όλη της χώρα και έχει εκτινάξει στα ύψη τα ενοίκια των κατοικιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι προτάσεις που εξετάζουν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Τουρισμού περιλαμβάνουν την αύξηση του φόρου στις βραχυχρόνιες μισθώσεις αλλά και ανώτατο όριο ημερών ενοικίασης.

Τα μέτρα θα ισχύσουν από την 1-1-2020 και στόχος τους είναι να λειτουργήσουν ως αντικίνητρα ώστε οι ιδιοκτήτες των κατοικιών να επιλέγουν την ενοικίαση αντί της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Σημειώνεται πως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν εξακοντίσει στα ύψη τα ενοίκια των κατοικιών δημιουργώντας κοινωνικό πρόβλημα, καθώς έχουν περιοριστεί αισθητά οι διαθέσιμες κατοικίες για ενοικίαση από φοιτητές, εκπαιδευτικούς κ.λπ. και από οικογένειες.

Δεδομένου ότι το πρόβλημα εντείνεται η κυβέρνηση ανακοινώνει πως θα λάβει μέτρα ανάσχεσης και μεταξύ αυτών που εξετάζονται είναι η αύξηση του φόρου του εισοδήματος που προέρχεται από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Σήμερα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα εισοδήματα από «κανονικά» ενοίκια. Η σκέψη είναι να καθιερωθεί νέα ειδική κλίμακα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ώστε να φορολογούνται με υψηλότερους συντελεστές, δεδομένου ότι πρόκειται για ευκαιριακό εισόδημα.

Σήμερα τα εισοδήματα από ενοίκια ή βραχυχρόνιες μισθώσεις φορολογούνται με κλίμακα που περιέχει τους ακόλουθους συντελεστές:

  • 15% για ποσά έως 12.000 ευρώ.
  • 35% για το κλιμάκιο εισοδήματος από 12.001 έως και 35.000 ευρώ.
  • 45% για το κλιμάκιο εισοδήματος που υπερβαίνει τα 35.001 ευρώ.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβαρύνει τα εισοδήματα από ενοίκια όταν αυτά ξεπερνούν το ποσό των 12.000 ευρώ, με συντελεστές που ξεκινούν από 2,2% και φθάνουν έως 10%.

Τα φυσικά πρόσωπα που πραγματοποιούν απαλλασσόμενες μισθώσεις ακινήτων, απαλλάσσονται από την υποχρέωση έναρξης εργασιών, ενώ τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται σε έναρξη εργασιών.

Όμως, εάν παρέχονται και άλλες υπηρεσίες εκτός της παροχής κλινοσκεπασμάτων (π.χ. υπηρεσίες καθαρισμού, παροχή φαγητού κ.λπ.), όπως είναι το συνήθως συμβαίνον, τότε το εισόδημα λογίζεται ως εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται ως εξής:

  • Για το εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 22%.
  • Για το εισόδημα από 20.001 ευρώ έως 30.000 εφαρμόζεται συντελεστής 29%.
  • Για το εισόδημα από 30.001 ευρώ έως 40.000 εφαρμόζεται συντελεστής 37%.
  • Για το εισόδημα από 40.001 ευρώ και πάνω εφαρμόζεται συντελεστής 45%.

Επίσης, όταν η άσκηση βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων υπό τις ανωτέρω συνθήκες διενεργείται από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται με συντελεστή 29% συν τις άλλες φορολογικές υποχρεώσεις που δημιουργεί η έναρξη εργασιών επιτηδεύματος.

Εναλλακτικά προτάθηκε επίσης η επιβολή ειδικού φόρου ανά ημέρα μίσθωσης, όπως είναι το τέλος διαμονής στα ξενοδοχεία (από 0,5 έως 4 ευρώ ανά ημέρα) με διαφορετικούς συντελεστές.

Ακόμη εξετάζεται ο περιορισμός της διάρκειας μίσθωσης μέσω των πλατφορμών βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Αρχικά ειπώθηκε να τεθεί ετήσιο όριο 60 ή 90 ημερών ενοικίασης κάθε ακινήτου ανάλογα με τον πληθυσμό της περιοχής που βρίσκεται. Αν σημειώνεται υπέρβαση των ημερών θα επιβάλλεται αυξημένος φόρος που θα λειτουργεί ως πρόστιμο.

Τέλος προτάθηκε να απαγορευτεί ένας ιδιοκτήτης να ενοικιάζει περισσότερα του ενός ακίνητα μέσω Airbnb και των άλλων πλατφορμών. Δηλαδή κάθε ΑΦΜ θα μπορεί να ενοικιάζει βραχυχρονίως μέχρι ένα ακίνητο.

Πηγή ΣοφοκλέουςIn
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online