Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία εννοιών Βιολογίας (έρευνα)

Στα πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου “Η Βιολογία στην Εκπαίδευση” της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων διαβάσαμε μια ενδιάφερουσα έρευνα που αφορά τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών γυμνασίων και λυκείων σχετικά με τη διδασκαλία εννοιών και διαδικασιών της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και την κατανόησή τους από τους μαθητές.

Στην έρευνα συμμετείχαν 44 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δίδασκαν το μάθημα της Βιολογίας. Οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ερωτήσεις σχετικά με τον βαθμό δυσκολίας στην κατανόηση από τους μαθητές 8 εννοιών και 7 διαδικασιών της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής.

Οι έννοιες που ελέγχθηκαν ήταν οι: γονίδιο, χρωμόσωμα, χρωματίνη, χρωματίδες, κεντρομερίδιο, αλληλόμορφα, απλοειδές κύτταρο και διπλοειδές κύτταρο ενώ, αντίστοιχα, οι διαδικασίες που ελέγχθηκαν ήταν οι: κυτταρικός κύκλος, μίτωση, μείωση, αντιγραφή DNA, μεταγραφή, μετάφραση και γονιμοποίηση. Διαβάστε την περίληψη παρακάτω:

“Στην παρούσα εργασία προβάλλονται οι αντιλήψεις καθηγητών σχετικά με τις έννοιες της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής που δυσκολεύουν τους μαθητές καθώς και τη διδακτική διαδικασία, μετά από σχετική έρευνα που διεξήχθη στο τέλος της σχολικής χρονιάς 2017-2018.

Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να αναδειχθούν οι βιολογικές έννοιες που συνεχίζουν να εμποδίζουν τους μαθητές στην κατανόηση των διαδικασιών που συμμετέχουν, ώστε να αναπτυχθούν νέοι τρόποι διδασκαλίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.

Οι έννοιες του γονιδίου, των αλληλόμορφων, του χρωμοσώματος, φαίνεται να προβληματίζουν τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς, ενώ περισσότερα προβλήματα δημιουργούν οι χρωματίδες και η χρωματίνη.

Ανάλογα στις διαδικασίες, η μεταγραφή, η μίτωση αλλά κυρίως η μείωση και η μετάφραση δημιουργούν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Παρότι χρησιμοποιούνται νέες τεχνολογίες τα προβλήματα δεν λύθηκαν, οπότε πρέπει να δοκιμαστούν νέα μοντέλα διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ”.

Το πλήρες άρθρο είναι διαθέσιμο ΕΔΩ (σελίδα 125).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online