Ανακοίνωση για τα αντικείμενα Flash του Φωτόδεντρου

Η τεχνική ομάδα λειτουργίας των Αποθετηρίων Φωτόδεντρο εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα μαθησιακά αντικείμενα τεχνολογίας Flash του Αποθετηρίου Φωτόδεντρο. Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω:

“To Αποθετήριο Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα (Φωτόδεντρο LOR) φιλοξενεί σήμερα 9.652 ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους, όπως προσομοιώσεις, διερευνήσεις, πειράματα, εκπαιδευτικά παιχνίδια, χάρτες κ.ά., που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και εκπαιδευτικών στόχων του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Τα περισσότερα μαθησιακά αντικείμενα του Φωτόδεντρου αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου Ψηφιακό Σχολείο Ι κατά το διάστημα 2010-2015, καθώς και του έργου Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ, κατά το διάστημα 2017-2020 (περιλαμβάνονται και κάποια αντικείμενα που ανακτήθηκαν από παλιότερα λογισμικά).

Για την ανάπτυξη των μαθησιακών αντικειμένων, αξιοποιήθηκαν λογισμικά και εργαλεία όπως Adobe Flash Pro, Articulate Studio (Engage, Presenter, Storyline, Quiz Maker), Geogebra (v3, v4 και HTML5), Unity 3D, ComicLab, Gmol, CrazyTalk Animator Pro, Αβάκιο ΙΙ / E-Slate -click and play version, Hot Potatoes v.6, Java & Javascript Authoring Tools, Google Earth και Google Maps Api κ.ά.

Για τη διαδικτυακή (online) αναπαραγωγή των μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash είναι απαραίτητη η εγκατάσταση και χρήση του πρόσθετου λογισμικού Adobe Flash Player. Τα τελευταία χρόνια, πολλοί φυλλομετρητές εφάρμοσαν πολιτικές ασφαλείας που δεν επιτρέπουν την εκτέλεση πρόσθετων λογισμικών.

Από το τέλος του 2020 δε, σταμάτησε και η υποστήριξη και διάθεση του flash από την ίδια την Adobe, ενώ από τις 12/1/2021 διακόπηκε η δυνατότητα χρήσης του πρόσθετου λογισμικού Αdobe Flash Player στους φυλλομετρητές που ήταν ήδη εγκατεστημένο.

Γνωρίζοντας την παραπάνω πολιτική και εξέλιξη, το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και ειδικότερα, η ομάδα λειτουργίας των Αποθετηρίων Φωτόδεντρο, έχει ξεκινήσει από το 2015 συστηματικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση του θέματος, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των μαθησιακών αντικειμένων του Φωτόδεντρου.

Βασική κατεύθυνση είναι η υιοθέτηση της τεχνολογίας HTML5 για την ανάπτυξη όλων των νέων μαθησιακών αντικειμένων του Φωτόδεντρου από το 2015 και μετά και, παράλληλα, η σταδιακή επικαιροποίηση και μετατροπή σε HTML5 των παλιότερων μαθησιακών αντικειμένων που βασίζονται σε τεχνολογίες Flash (ή και σε άλλες τεχνολογίες που απαιτούν πρόσθετα, όπως Unity και Java).

Έτσι, στο έργο «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ» (2017-2020) αναπτύχθηκαν 900 νέα μαθησιακά σε HTML5, ενώ μετατράπηκαν σε HTML5 περίπου 3.400 μαθησιακά αντικείμενα από Flash ή άλλες τεχνολογίες (όπως Geogebra v3/v4).

Επιπλέον, στο πλαίσιο έργου συντήρησης του περιεχομένου του Φωτόδεντρου, που υλοποιεί το ΙΤΥΕ με χρηματοδότηση από το ΥΠΑΙΘ, το 2020 επικαιροποιήθηκαν πλήρως (επαναδημιουργήθηκαν σε HTML5) ογδόντα (80) επιλεγμένα μαθησιακά αντικείμενα Φυσικής. Παράλληλα, στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται η μετατροπή σε HTML5 άλλων 90 flash αντικειμένων Γερμανικής Γλώσσας.

Το 2021-22 προβλέπεται να μετατραπούν ή/και να επικαιροποιηθούν πλήρως (επαναδημιουργία σε HTML5) επιπλέον 200 επιλεγμένα μαθησιακά αντικείμενα flash. Ως εκ τούτου, στην παρούσα φάση (Ιανουάριος 2020) στο Φωτόδεντρο LOR θα βρείτε:

  • 6.753 μαθησιακά αντικείμενα πλήρως λειτουργικά (σε HTML5 ή άλλες τεχνολογίες)
  • 2.899 μαθησιακά αντικείμενα σε flash που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη λειτουργία τους στους διάφορους φυλλομετρητές.

Για τα μαθησιακά αντικείμενα του Φωτόδεντρου που παραμένουν σε flash, πρόκειται σύντομα να αποφασιστεί η γενικότερη πολιτική που θα ακολουθηθεί, ώστε η ύπαρξη των μη λειτουργικών flash αντικειμένων να μην δυσχεραίνει την εύρεση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων λειτουργικών μαθησιακών αντικειμένων του αποθετηρίου.

Παράλληλα, η τεχνική ομάδα του Φωτόδεντρου έκανε αναλυτική διερεύνηση των διαφόρων λύσεων που προτείνονται για την εκτέλεσή των μαθησιακών αντικειμένων flash, με μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας η κάθε μία.

Δείτε συγκεντρωμένες όλες τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις μαζί με αναλυτικές οδηγίες για την κάθε μία, στην ενότητα ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΕΔΩ) του Αποθετηρίου Φωτόδεντρο “Μαθησιακά Αντικείμενα” (Φωτόδεντρο LOR) και ειδικότερα, στην ερώτηση:

Πώς θα ανοίγω τα μαθησιακά αντικείμενα στο Φωτόδεντρο, τώρα που ο φυλλομετρητής έχει σταματήσει να υποστηρίζει το λογισμικό Adobe Flash Player;

H απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα των Συχνών Ερωτήσεων θα ενημερώνεται τακτικά, με οποιαδήποτε νεότερη λύση ή αλλαγή προκύψει.
Στη σχετική ανακοίνωση στην ίδια σελίδα θα βρείτε επίσης την πλήρη, τρέχουσα λίστα με τα 2.899 μαθησιακά αντικείμενα σε flash του Φωτόδεντρο LOR, οργανωμένα ανά γνωστικό αντικείμενο / συλλογή.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας,

Η τεχνική ομάδα λειτουργίας των Αποθετηρίων Φωτόδεντρο
ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ – Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού”.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...