Ανάκληση πρόσληψης εκπαιδευτικού λόγω λάθος ειδικότητας

Ανακαλείται η αριθμ. πρωτ. 125558/Ε1/21-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΧΒ46ΜΤΛΗ-ΧΨΦ) απόφαση, κατά το μέρος που αφορά στην πρόσληψη εκπαιδευτικού σε Μουσικό Σχολείο, επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν κατοχυρώνει τη μουσική ειδίκευση “Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά- Σύγχρονα)“, για την οποία προσελήφθη, με βάση το τίτλο σπουδών που προσκόμισε κατά τηn πρόσληψή του.

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ.

Πηγή Διαύγεια
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...