Αλλαγές στην 3ΕΑ/2022 σε σχέση με την 3ΕΑ/2019 (ΠΑΣΑΔ)

Ενημέρωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Αναπληρωτών Δασκάλων για τις αλλαγές που υπάρχουν στην 3ΕΑ/2022 σε σχέση με την προηγούμενη προκήρυξη 3Ε/2019. Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω:

1) Η προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτα μοριοδοτείται διπλά, από τη σχολική χρονιά 2020-2021 και εφεξής. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διπλή μοριοδότηση δεν ισχύει για τις προηγούμενες σχολικές χρονιές αναδρομικά.

Παράδειγμα: Αν κάποιος έχει προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτο σχολείο για 7 μήνες, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει στο πεδίο της προϋπηρεσίας 14 μόρια και όχι 7.

2) Η προϋπηρεσία μέσω τρίμηνων συμβάσεων μοριοδοτείται με 1,5 μόριο ανά μήνα προϋπηρεσίας με όριο τα 10 μόρια. Στους αναπληρωτές με τρίμηνες συμβάσεις που υπηρετούν σε δυσπρόσιτο τα μόρια αυτά διπλασιάζονται με όριο τα 20 μόρια.

Παράδειγμα: Αν κάποιος έχει εργαστεί με τρίμηνη σύμβαση, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει στο πεδίο της προϋπηρεσίας 4,5 μόρια (3×1,5). Αν κάποιος έχει εργαστεί με τρίμηνη σύμβαση σε δυσπρόσιτο σχολείο, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει στο πεδίο της προϋπηρεσίας 9 μόρια (3×1,5×2).

3) Η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε., θα διενεργηθεί εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών από τους υποψηφίους σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη υποενότητα στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Δεν απαιτείται, εκ νέου, η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι, ήδη, καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.Π.ΑΙ.Θ., εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών.

4) Τα ξενόγλωσσα πτυχία που αφορούν τις γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά κατατίθενται ως απλά φωτοαντίγραφα, χωρίς επικύρωση/ μετάφραση από δικηγόρο. Για τις υπόλοιπες γλώσσες, είναι απαραίτητη η επικύρωση/ μετάφραση.

5) Από τη φετινή χρονιά, δικαίωμα ένταξης στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της Ειδικής Αγωγής έχουν και οι απόφοιτοι κολλεγίων. Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών και το όνομα των κολλεγίων που αναγνωρίζονται.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online