Αξιολόγηση εκπαιδευτικών, τράπεζα θεμάτων και εισαγωγή στα ΑΕΙ οι στόχοι του ΙΕΠ

Το τρίπτυχο Τράπεζα θεμάτων, αξιολόγηση εκπαιδευτικών, νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ θα είναι στις προτεραιότητες μελέτης και προτάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τόνισε ο νέος πρόεδρός του Γ. Αντωνίου , στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ειδικότερα ο Γιάννης Αντωνίου, απευθυνόμενος στους Βουλευτές, ανέπτυξε τις προτεραιότητές τους, ως εξής:

Λύκειο: Θεωρώ αναγκαία την επαναθέσπιση της τράπεζας θεμάτων, η οποία, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών και τα νέα προγράμματα σπουδών, ανοίγει το δρόμο για τη θέσπιση ενός πιστοποιημένου εθνικού απολυτηρίου, συμβάλλοντας έτσι και στην αλλαγή του τρόπου πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και προτάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Ολοήμερο Σχολείο: Ουσιαστική ενίσχυση του ολοήμερου σχολείου και τον εμπλουτισμό του προγράμματος δραστηριοτήτων και μελέτης των μαθητών, που ασκείται εκεί.

Ξένες Γλώσσες: Ενίσχυση της εκμάθησης των ξένων γλωσσών εντός σχολείου και την καθιέρωση κρατικών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, που να αντιστοιχούν στα επίπεδα γνώσης που θα έχουν κατακτήσει τα παιδιά.

Ιnclusive education: Το ΙΕΠ θα ενισχύσει τον στόχο «Εκπαίδευση για Όλους» χωρίς κανένα αποκλεισμό, συμβάλλοντας με μελέτες ανάπτυξης της λεγόμενης ενταξιακής εκπαίδευσης, της inclusive education και για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες, αλλά και για τα παιδιά των προσφύγων – αυτό το έχουμε ήδη μπροστά μας – για τη δημιουργία τάξεων υποδοχής και με στόχο την ενσωμάτωση αυτών των παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης: Θεωρώ, επίσης, ότι το ΙΕΠ πρέπει να συμβάλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε από λύση ανάγκης για λίγους και «φτωχούς συγγενείς» της γενικής εκπαίδευσης, να αποτελέσει συνειδητή επιλογή και όχημα για την εξασφάλιση εργασίας για τους πολλούς.

Η Ελλάδα συνεχίζει να έχει, δυστυχώς, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά μαθητικού πληθυσμού στην επαγγελματική εκπαίδευση. Είμαστε περίπου στο 30%, έναν από τους χαμηλότερους δείκτες στην Ε.Ε.. Ένα 30% των μαθητών του λυκείου την επιλέγουν και αυτό είναι οπωσδήποτε ανάγκη να αλλάξει.

Δεν θα πρωτοτυπήσω ισχυριζόμενος ότι η επένδυση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί βασικό παράγοντα για την αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής μεγέθυνσης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη μείωση του ποσοστού ανεργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΕΠ πρέπει να συμβάλει με συγκεκριμένες μελέτες και προτάσεις στην ίδρυση Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων, που είναι ένας από τους στόχους του προγράμματος της Κυβέρνησης στην Παιδεία.

Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια: Μάλιστα, αυτά τα λύκεια προτείνεται να ιδρυθούν σε αντιπροσωπευτικές περιοχές της χώρας, τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, σε συνεργασία με επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

Τα σχολεία αυτά θα αποτελέσουν πιλότο, από την άποψη της λειτουργίας, των προγραμμάτων σπουδών, της εργαστηριακής εκπαίδευσης και της πρακτικής εξάσκησης των μαθητών τους σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα.

Το μοντέλο αυτό, σταδιακά, θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας.

Νέο σύστημα επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης: Τέλος και αυτό το λέω με την έννοια last but not least – ελληνιστί, δηλαδή – το ΙΕΠ πρέπει να μελετήσει και εισηγηθεί στην Ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ένα νέο σύστημα επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης, στη βάση αδιαμφισβήτητων αρχών αξιοκρατίας και διαφάνειας.

Σχολικοί Σύμβουλοι: Και στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ ότι είναι απολύτως αναγκαία η επαναθέσπιση του θεσμού των σχολικών συμβούλων, με αυξημένη εποπτική αρμοδιότητα.

Προγράμματα ΕΣΠΑ: Μέσα στους στόχους είναι και αποτελεί απολύτως κρίσιμο στόχο από οικονομική και εκπαιδευτική άποψη, η ένταξη όλων αυτών των έργων που περιέγραψα παραπάνω, σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκά, εξασφαλίζοντας έτσι την αναγκαία χρηματοδότηση για την υλοποίηση όλων αυτών των δράσεων.

Αξιολόγηση: Πιστεύω στην περιοδική αξιολόγηση δομών, λειτουργιών, προγραμμάτων και ανθρώπινου δυναμικού. Αντιλαμβάνομαι την αξιολόγηση ως μια διαδικασία άμεσα συναρτημένη με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ως ένα εργαλείο ατομικής και συστημικής αυτογνωσίας και αναστοχασμού, που έχει ως στόχο, τη διαρκή βελτίωση ανθρώπων, λειτουργιών και αποτελεσμάτων.

Προγράμματα Σπουδών: Στις προτεραιότητες της νέας διοίκησης του ΙΕΠ θεωρώ, ότι πρέπει να συμπεριληφθούν τα νέα προγράμματα σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η έκδοση νέων βιβλίων, ένας στόχος ο οποίος είναι εξαιρετικά και επείγον και επίκαιρος.

Τα περισσότερα βιβλία, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κλείνουν περίπου εικοσαετία.

Η επέκταση, όταν ο μέσος όρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπερβαίνει τα 7 με 8 χρόνια, είναι μια προτεραιότητα, η επέκταση της εφαρμογής των νέων δημιουργικών μεθόδων διδασκαλίας είναι επίσης μια προτεραιότητα, η εκπόνηση προγραμμάτων ουσιαστικού επαγγελματικού προσανατολισμού, που πρέπει να ενσωματωθεί με ολοκληρωμένο, με οργανικό τρόπο, μέσα στη σχολική λειτουργία, η καθιέρωση του ψηφιακού σχολείου, η καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων με τη θέσπιση κρατικού πιστοποιητικού και βεβαίως, η ανασυγκρότηση των προτύπων και πειραματικών σχολείων και η επέκτασή του σε όλη τη χώρα.

Πρότυπα Σχολεία: Εδώ, σταματάω λίγο, για να διευκρινίσω κάτι, ιδιαίτερα για τα πρότυπα σχολεία. Κοιτάξτε, τα σχολεία αυτά και έτσι όπως λειτούργησαν στην προηγούμενη φάση, αλλά και έτσι όπως σκέφτομαι ότι πρέπει να λειτουργήσουν, δεν είναι σχολεία τα οποία απευθύνονται μόνο στο ιδιαίτερο κοινό τους, δηλαδή, τους προσοντούχους εκπαιδευτικούς και τα έξυπνα παιδιά, με τις ιδιαίτερες ικανότητες και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που θα συγκεντρώσουν ως μαθητικό ακροατήριο, στη πραγματικότητα, ο σχεδιασμός, εκτός αυτού του ακροατηρίου, στοχεύει σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα.

Εγώ είχα φανταστεί και προσπαθήσαμε να το εφαρμόσουμε στην προηγούμενη φάση, αυτό το δίκτυο των προτύπων πειραματικών σχολείων, σαν μια ατμομηχανή, που θα έστελνε μπροστά ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα, που θα ήταν οργανικά συνδεδεμένο με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα σε ζητήματα έρευνας, σε ζητήματα καινοτομίας, σε ζητήματα επιμόρφωσης, σε ζητήματα διόρθωσης προβλημάτων, λαθών κ.λπ..

Έτσι φαντάζομαι την επανίδρυση, την επανασύσταση, την ανασυγκρότηση, του δικτύου των προτύπων και πειραματικών σχολείων, με τις διαφορές που θα υπάρχουν στα πρότυπα και στα πειραματικά.

Νέες θεματικές: Επίσης, θεωρώ αναγκαία την εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών θεματικών. Δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες, υπάρχει ταύτιση απόψεων με την κυρία υπουργό.

Το μείζον ζήτημα με αυτές τις νέες θεματικές, που πρέπει να το προωθήσει το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, είναι τα προγράμματα σπουδών σχετικά με αυτές τις νέες θεματικές και δεν είναι κάτι απλό, βεβαίως, θα το προσπαθήσουμε.

Ακόμη, θεωρώ, ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων, των λεγομένων soft skills, όπως η καλλιέργεια δημιουργικότητας, η επίλυση προβλημάτων, ομαδική εργασία κ.λπ..

Πηγή Esos
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online